search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Check Up


Bijdrages: Linde van Deth, Fred Lardenoye, Janke Rozemuller en Marjolein van der Werf


Kabinet niet voor evaluatie Uruzgan


Een Kamermeerderheid had aangedrongen op een nieuwe evaluatie van de Nederlandse missie van 2006 tot 2010 in Uruzgan, maar het Kabinet ziet daar weinig in. Irakveteraan en Tweede Kamerlid voor het CDA Raymond Knops gaf aan dat de Kamer de minister van Defensie wil houden aan de belofte van het vorige Kabinet dat grote missies na een aantal jaar geëvalueerd worden om te kijken wat de effecten zijn geweest. Demissionair minister van Defensie Jeanine Hennis-


Plasschaert en demissionair minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders geven aan dat een evaluatie van Uruz- gan in dit geval weinig zinvol is, omdat na al die jaren nau- welijks is na te gaan wat de invloed van toen is op de situatie van nu. Bovendien wordt een onderzoek ter plaatste bemoei- lijkt door de veiligheidssituatie in Afghanistan. Als de Kamer doorzet, zal het Kabinet zich echter toch inspannen voor een dergelijke evaluatie. (LvD)


Nederlandse veteranen in erehaag voor bevrijders


Een krijgsmachtbrede groep Nederlandse veteranen heeft vrijdag 15 september deelgenomen aan een erehaag tijdens de Airborne-herdenking in Arnhem. Bijzonder was dat de ere- haag samen met ROC-leerlingen uit die stad werd gevormd. Plaatsvervangend commandant Edwin Kulik (49) is enthou- siast over hun bijdrage. “Ze waren echt heel gemotiveerd en hadden heel veel respect voor wat de Tweede Wereldoorlogveteranen hier heb- ben gedaan. Bovendien luisterden ze heel goed naar de opdrachten van de comman- dant.” De erehaag bestond naast de leer- lingen uit onder anderen Nieuw-Guinea-, Libanon-, Cambodja- en Afghanistanvete- ranen. Kulik, zelf Sinaïveteraan, stond als plaatsvervangend commandant achter de erehaag. Daar zag hij hoe de hoogbejaarde veteranen van de Slag om Arnhem door de erehaag gingen. “De een liep achter een rol- lator, de ander zat in een golfkarretje. Toen we ze de groet brachten, groetten ze terug. Achter hen liepen mensen met tranen in hun ogen. En toen we terugliepen naar de


verzameltent, waren daar vrij veel jongeren die ons een high five gaven”, aldus Kulik, die op 4 mei plaatsvervangend com- mandant erecouloir is tijdens de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam. Naast de erehaag van veteranen en scho- lieren was er ook een erehaag van supporters van Vitesse. De club speelde de traditionele Airborne-wedstrijd twee dagen later tegen VVV Venlo, het werd 1-1. (JR)


Nederlandse veteranen vormen samen met ROC-leerlingen een erehaag tijdens de Airnborne-herdenking in Arnhem. Foto: Birthe Kulik


Kabinet Rutte II verlengt militaire missies


Het demissionaire kabinet Rutte II heeft de bijdrage aan de vijf grote Nederlandse militaire missies verlengd. De internationale veiligheidssituatie ‘vereist dat Nederland verantwoordelijkheid neemt’, zo schreef het demissio- naire kabinet begin september aan de Tweede Kamer. Daarom wachten de demissionaire ministers van Buiten-


6


landse Zaken en Defensie niet op een nieuw aangetreden ministersploeg, maar kondigen ze nu al aan de VN-missie in Mali, trainingen in Irak en Afghanistan, de NAVO- aanwezigheid in Litouwen en antipiraterijacties voor de kust van Somalië te willen voortzetten. Ook gaan er, zoals al het voornemen was, weer F-16’s naar IS-gebied. (JR)


oktober 2017


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65