search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Van Doorn tot Den Haag Bijdrages: Sophie Baak, Jos Morren en Hein Scheffer


Indiëherdenking Roermond vernieuwd


Op zaterdag 2 september mocht ik u vertegenwoordigen tijdens de Nationale Indiëherdenking in Roermond. Bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 werden voor de der- tigste keer de 6.200 Nederlandse militairen herdacht die tussen 1945 en 1962 in de toenmalige overzeese rijksdelen Nederlands Oost-Indië en Nieuw-Guinea hun leven hebben gegeven. Voorafgaand aan de Indiëherdenking vond een aparte ceremonie plaats. In het bijzijn van een aantal Korea- veteranen heeft de ambassadeur van Zuid-Korea samen met de voorzitter van de VOKS een plaquette onthuld bij het Monument voor Vredesoperaties ter nagedachtenis aan de 125 gevallenen Nederlandse militairen tijdens hun uitzen- ding naar Korea. In zijn toespraak ging de waarnemend voorzitter van de stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962 (NIM), de heer Jo Kneepkens, in op de veranderingen die de stichting heeft aangebracht in de herdenking. Naast het voortzetten van het waardig herdenken van de in Indië en Nieuw-Guinea omgekomen militairen bij het Indiëmonument, worden voort- aan ook alle andere militairen die zijn gevallenen tijdens de andere Nederlandse missies na de Tweede Wereldoorlog geëerd en herdacht. In de directe nabijheid van het Indiëmonument bevindt zich het Monument voor Vredesoperaties. Met dit monument wor- den alle tot nu toe 161 Nederlandse militairen herdacht die sinds het begin van de Korea-oorlog tijdens missies zijn omge- komen. Door een brug te slaan tussen beide monumenten wil de Stichting NIM de verbinding leggen tussen Indiëveteranen en veteranen van de missies daarna. Om deze verbinding te symboliseren, zal er een nieuw monument worden opgericht dat ook fysiek een brug vormt tussen beide monumenten. Dit


monument is ontworpen door een Indiëveteraan. Verder krijgt de herdenking voortaan een jaarlijks thema. Dit jaar was het thema UNIFIL en volgend jaar de missie in Cambodja. Namens de ministerraad sprak staatssecretaris Martin van Rijn. Hij ging in zijn toespraak in op het komende grootscha- lig onderzoek Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950. Het onderzoek moet antwoord geven op de vragen over aard, omvang en oorzaken van structureel grensover- schrijdend geweld in Indonesië, bezien vanuit een bredere politieke, maatschappelijke en internationale context. “Een dergelijk onderzoek kan de pijn van oude wonden doen herleven, maar ook het begrip vergroten van de moeilijke omstandigheden waaronder vele militairen moesten opere- ren”, aldus de staatssecretaris. Tijdens de herdenking werd luitenant-generaal b.d. Mart de Kruif geïnterviewd over dit onderzoek. Als ervaringsdeskundige heeft hij zitting in de adviescommissie van de onderzoeksorganisatie. Volgens hem hoeven de veteranen niet ongerust te zijn over dit onderzoek, omdat er niet alleen wordt gekeken naar wat er is gebeurd, maar met name onderzoek wordt gedaan naar het waarom en de omstandigheden waaronder er dingen zijn gebeurd in de context van die tijd. Het Veteranen Platform is als lid van de Maatschappelijke Klankbordgroep nauw betrokken bij het onderzoek en zal de belangen van de Indiëveteranen en hun nabestaanden behar- tigen.


Hein Scheffer, voorzitter Veteranen Platform Willem van Lanschotlaan 1, 3941 XV Doorn e-mail: info@veteranenplatform.nl


Een foto zegt meer dan duizend woorden


Dit is een bekend gezegde, want beelden zijn veelzeggend. Daarom organiseert het Landelijk Zorgsysteem voor Vete- ranen (LZV) in samenwerking met Checkpoint ook een fotowedstrijd (zie Checkpoint 7-2017). De sluiting voor inzending is al snel, namelijk 1 novem- ber. Dus misschien toch nog inzenden? Het onderwerp van de fotowedstrijd is gezondheid. Hiernaast een beeld dat je misschien kan inspireren. Het ontspan- nen gezicht van een jongeman. Hij is in


48 oktober 2017


balans, zou je kunnen zeggen. We weten verder niet veel van hem, misschien zijn er beperkingen in zijn leven. Die zijn er eigenlijk altijd wel. Is dat belangrijk voor de foto? Oordeel zelf. Voor meer informatie over de fotowed- strijd: www.lzv-groep.nl/fotowedstrijd. (JM)


Website: www.lzv-groep.nl, info Vetera- nenloket zie hiernaast.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65