search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Checkpoint Charlie


Oproepen personen en vraag en aanbod boeken en diversen. Teksten (max. 100 woorden), liefst o.v.v. pasnummer, naar Checkpoint, rubriek Checkpoint Charlie, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of e-mail cc@veteranen.nu (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de oproep.


Personen


drager van het Nieuw-Guinea Herin- neringskruis en het Draaginsigne Vete- ranen en hij was lid van de Vereniging Veteranen Beveiligingspeloton Woendi NNG. Correspondentie: P. van Londen, Sperwerstraat 18, 6942 KX Didam, e-mail: pietvanlonden40@gmail.com.


8O07 Op 20 augustus jl. is T.T. (Tim)


Dalmaijer op 83-jarige leeftijd over- leden. Dalmaijer heeft van 1954 tot en met ’56 in Nieuw-Guinea gediend. Hij was drager van het Nieuw-Guinea Herinneringskruis. Correspondentie: H. Wijnja, Spijksweer 38, 4251 XS Werkendam.


8P01 In verband met het schrijven van een boek is Jan van Boeijen op zoek


naar veteranen van het 1e Verkenningsregiment, 1e Afd. Regiment Huzaren van Boreel. Op de foto linksvoor: Wim J. v. D., rechtsachter: Theo van Elk. Reacties: J. van Boeijen, tel: 0492-666081 (na 18.00 uur), e-mail: janvanboeijen@onsbrabantnet.nl.


Overleden 8O01 Op 15 februari jl. is Lambertus


Posthumus op 90-jarige leeftijd in Dal- meny, SK, Canada overleden. Posthu- mus heeft van 11 nov 1946 tot 13 juli ’49 als sld 1 bij de Z-Brigade KNIL gediend op Medan en Sumatra, Ned.-Indië. Hij was drager van het Ereteken voor Orde en Vrede met de gespen 1946, ’47, ’48 en ’49. Correspondentie: P. Groen, Liesveld 50, 3131 CL Vlaardingen.


8O02 Op 16 maart jl. is Daan Vijfhui-


zen overleden. Vijfhuizen heeft van maart 1961 tot april ’62 op Biak en Woendi gediend. Hij was drager van het Nieuw-Guinea Herinneringskruis en het Draaginsigne Veteranen. Hij was lid van de Vereniging Veteranen Beveili- gingspeloton Woendi NNG. Correspon- dentie: P. van Londen, Sperwerstraat 18, 6942 KX Didam, e-mail: pietvanlonden40@gmail.com.


8O03 Op 11 mei jl. is L.S.M. (Lau)


van der Kolk overleden. Van der Kolk is in de periode mei-nov 1962 uitgezon- den geweest naar Kaimana (voormalig Nieuw-Guinea). Hij diende bij het 41e


58 oktober 2017 8O06 Op 7 augustus jl. is Harry Stam


overleden. Stam was van apr 1962 tot okt ’62 ingedeeld bij het Beveiligings- peloton op Biak en Woendi. Hij was


Infanterie Bataljon. Naast zijn activitei- ten als telegrafist heeft hij als kapper de haren van veel van zijn collega’s geknipt. Correspondentie: H. van der Kolk, e-mail: hannie.vdkolk@casema.nl.


8O04 Op 26 juli jl. is Theo van Bree- men op 89-jarige leeftijd overleden. Van Breemen was van 25 mrt 1949 tot 24 mrt ’50 uitgezonden naar Ned.-Indië, hij diende bij het Regiment Limburgse Jagers, 425 Bataljon. Hij was drager van het Ereteken voor Orde en Vrede. Correspondentie: M. van Breemen, Hatertseweg 22, 6581 KG Malden.


8O05 Op 6 augustus jl. is Bennie


Elschot op 91-jarige leeftijd overleden. Elschot is van 26 feb 1947 tot 3 juli ’49 uitgezonden geweest naar Ned.-Indië en heeft gediend als zeemilicien-mari- nier der 1e klasse. Correspondentie: A. Hemink-Elschot (dochter), e-mail: heminkanita@gmail.com.


8O08 Op 7 september jl. is Harm Roelf


Spreeuwers overleden. Spreeuwers heeft van 1946 tot ’48 bij Bataljon II-5 TI-X-Brigade op Java gediend. Hij was drager van het Ereteken voor Orde en Vrede met de gespen 1946, ’47 en ’48. Hij heeft het boek De lange weg geschreven, zijn kijk op de periode in Ned.-Indië. Er zijn er nog exemplaren van het boek verkrijgbaar (tegen verzendkosten). Correspondentie: F. Spreeuwers-van Dijk (dochter), Dopheidelaan 20, 6866 DM Heelsum, tel: 0317-316281, e-mail: mspreeuwers@lekenlinge.nl.


Boeken en tijdschriften 8B01 Aangeboden: boek over WO II:


Luftwaffe Combat Reports - Luftwaffe in combat 1939-’45 (Bob Carruthers). Tevens gratis afhalen (Den Haag): Indi- sche rekening. Indië, Nederland en de backpay-kwestie 1945-2005 (Hans Meijer). Reacties: T.F. Wetselaar, e-mail: wetselaar@casema.nl.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65