search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
er is gebeurd’


ongelofelijk moeilijke omstandighe- den en ontberingen waaronder vele militairen moesten opereren. Het is ook van groot belang te weten hoe wij in het verleden zijn omgegaan met vrede en veiligheid.” Aan het eind van zijn toespraak vermeldt de staatssecretaris nog dat er in Den Haag een Indische Pleisterplaats wordt ingericht en dat hij hoopt dat veel veteranen deze herinnerings- en ontmoetingsplaats zullen bezoeken.


Provoceren Oud-marinier Robert Brands (77)


velen. De waarnemend voorzitter declameert hierop de slotregels van het aangrijpende gedicht Vrede van Leo Vroman: ‘Kom vanavond met verhalen, hoe de oorlog is verdwe- nen, en herhaal ze honderd malen, alle malen zal ik wenen.’ Aalmoezenier Liduina van den Broek rept in haar openingsgebed over de motivatie van de 6200 mili- tairen die in Indië gesneuveld zijn: “Zij gingen niet voor het geweld. Ze gaven gehoor aan een opdracht. Het was hun taak om vrede te stichten met militaire middelen.” Een mooie opmaat naar de herdenkingstoe- spraak van staatssecretaris Martin van Rijn. Hij verhaalt over Indië- veteraan Ad van der Gouw die in 1949 in het hospitaal terechtkomt. Hij heeft angst. Hij was brenschut- ter, maar wil nu geen wapen meer aanraken. De gesneuvelde kamera-


den en de gruwelijkheden die hij heeft gezien en meegemaakt, blijven hem achtervolgen. Hij wil er niet over praten en wordt achtervolgd door nachtmerries. “Maar Ad staat hierin niet alleen”, zo vertelt Van Rijn. “Dit kan ook plaats hebben gevonden in Libanon, Afghanistan of Mali.” Van der Gouw ging tot zijn dood, een jaar geleden, altijd naar de herdenking in Roermond. Van Rijn onderstreept het belang van blijven praten over wat er in Nederlands-Indië is gebeurd. “Voor uw kinderen en kleinkinderen.” Voor het uitgebreide, vierjarig onder- zoek dat door het kabinet is inge- steld acht hij het zeer belangrijk van ooggetuigen te horen wat zij hebben gezien en meegemaakt. Van Rijn: “Dit onderzoek kan de pijn van oude wonden doen herleven, maar het kan ook het begrip vergroten van de


luistert met een half oor naar de toespraken en kijkt ondertussen olijk om zich heen. Hij heeft ook veel bekijks met zijn geblondeerde haar en zijn grote, gouden oorringen onder de baret. Niet verwonderlijk dat hij vertelt dat hij de discipline bij de mariniers maar niks vond. Hij had als marinier een goed leven op Aruba toen hij op stel en sprong naar Nieuw-Guinea moest. “Gingen we patrouilles lopen en proberen ploppers te vangen. Ik heb heel Nieuw-Guinea doorgesjouwd met zo’n zwaar machinegeweer. Ik had wel een helper, maar die hielp niet met dragen. Een keer zijn we in een hinderlaag gelopen, toen kregen ze vooraan de volle laag. Er zijn twee van onze jongens gesneuveld, maar ook twee Papoea-vrijwilligers. Waarom staan er allemaal hoog- waardigheidsbekleders vooraan bij die herdenking? Dat zijn helemaal geen veteranen. Dat klopt toch niet?” Brands houdt wel van een beetje provoceren, maar meent dit wel. Het is misschien maar goed dat hij al op weg is naar huis wanneer na de herdenking en de kransleggin- gen, recht tegenover de biertent waar het ‘gewone voetvolk’ een luid- ruchtig biertje drinkt, de een na de andere glimmende limo met chauf- feur de oprijlaan van het kasteeltje Hattem opdraait om de hoogwaar- digheidsbekleders af te leveren voor een besloten samenzijn. Hier geen grote gouden oorringen onder baret- ten.


oktober 2017 27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65