search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Commandotroepen Eerst wil ik mijzelf voorstellen. Ik ben


Snel weer een reünie Na twaalf jaar was het dan eindelijk


zover. Onze reünie 2nd NLD Special Forces Task Group augustus-december 2005, Kandahar (airfield), vond plaats. Een tankeenheid als Force Protection peloton was een goede vier maanden in de weer in provincie Kandahar, Afgha- nistan. Over de weg, door de lucht en op de base. Alle vormen van beveili- ging kwamen aan bod. Ondersteuning bij het wegbrengen en ophalen van de stembussen ten tijde van de verkiezin- gen, maar ook een week verkennen in de naastgelegen provincie Uruzgan. Als eerste Nederlanders daar de boel in kaart brengen voor ‘de grote missie’ die aanstaande was in 2006. 12 jaar mocht het duren. En al snel werd de afspraak gemaakt niet zo lang te wachten tot de volgende. Die komt er over 3 jaar, voor ons 15 jaar later. De aanloop was als volgt. Joost Bak- ker en ik hadden af en toe contact. Van elkaar wisten wij dat we reeds hulp hadden gezocht naar aanleiding van klachten. Fysiek en mentaal. Het goede contact werd al gauw op de koffie komen. En toen het plan om dan eindelijk aan de slag te gaan met een reünie. Alle 37 man en 1 vrouw bij elkaar krijgen, leek ons een hele opgave. We zouden blij zijn als we 15 man bij elkaar zouden harken. Via social media als Facebook en Insta- gram hadden we zoveel mogelijk namen en nummers weten te verzame- len. We zijn gelijk begonnen met het aanmaken van een Whatsapp-groep. Via de ene kwamen we wel weer bij de andere persoon. Al gauw hadden we, op 3 na, de groep compleet. Van


2 kwam via een laatst bekend e-mail- adres geen bericht terug. En de derde moesten wij helaas al een aantal jaren missen nadat hij zelf zijn keuze had gemaakt. Zijn uitvaart was onbedoeld de eerste reünie. Maar daar mocht het nooit en te nimmer bij blijven. Joost en ik besloten er met gestrekt been in te gaan. Het moest gaan gebeuren. Twee datums op de app. Meeste stem- men gelden. Het werd 26 augustus 2017. Een vakantie geboekt, wonend ver over- zee en werk waren de boosdoeners om niet voltallig te zijn. Maar aanwezig of niet, iedereen was en is superenthou- siast. Eerst was er een bezoek aan het Nationaal Militair Museum te Soest. Gevolgd door een echte standaard Defensie-barbecue op de Bernhard- kazerne te Amersfoort. Beide centraal gelegen en laatstgenoemde het tankwal- halla voor ons tankboeren. Na onze uitzending was de club al snel uit elkaar gevallen door wisselen van functie of dienstverlaten. Hoe gaat dat dan na 12 jaar? Aftasten? Spanning? Ongemakkelijke stiltes? Het tegendeel is waar. Alsof we met zijn allen de week ervoor na een drieweekse oefening de tanks weer op de plaat hadden gepar- keerd. Voor, tijdens en ook na de uit- zending veel meegemaakt met de club. Heerlijk al die oude verhalen. Stukjes die ik kwijt was, werden door een ander aangevuld en andersom. We verzamel- den om 13.00 uur in Soest. Eindtijd 20.00 uur in Amersfoort. Maar wat kwamen we een tijd tekort. Tot over 3 jaar tankers van 42 tankbataljon, Bravo Eskadron. Knorrrrr!


Ben Kunnekes, Groningen


John (Nederlandse naam Jan Roks) en ik ben zes weken na mijn terugkeer uit Nederlands-Indië geëmigreerd naar Canada. Ik heb altijd Checkpoint, Sobat en Wapenbroeders ontvangen en van voor naar achteren en van achter naar voren gelezen. Totdat de ingezonden brief van G. de Jong uit Bloemendaal (Checkpoint 6-2017) mijn speciale aan- dacht trok, deze ging namelijk over de Stormschool en de Wildhoef. Door de jaren werden de commando’s altijd geassocieerd met Roosendaal en Bergen op Zoom, maar nooit Bloemendaal en de Wildhoef. Het was gebouwd voor ouden van dagen, in gebruik geno- men door de Duitsers en de Engelsen, gevolgd door de commando’s. Ik geloof dat ik deel heb genomen aan de eerste stormcursus die ontwikkeld was bij de school. Vijftig vaandrigs en vijftig sergeanten werden gelegerd in twee tenten op een strozak. Een nummer op je rug en op een armband. Dat was je naam. Bijna allemaal dienstplichtigen van geboortejaar 1925-1926 die bestemd waren voor Nederlands-Indië. Het was zoals De Jong schreef, onder vuur bij kapitein De Ruiter en sergeant-majoor Dekker (veteraan van Market Garden). Je stond tot je kin in de Noordzee in oktober! De kameraadschap tussen de leiding en de cursisten was enorm groot. Te veel om het allemaal op papier te zetten, maar een ongeloof- lijke ervaring. Was dat nodig? Ik denk dat het idee goed was voor de leiding van de pelotons. Ik heb dat persoonlijk ondervonden. Het is ook lang geleden, oktober 1947. Zeventig jaar, ik was een dienstplichtig sergeant van 20 jaar, afkomstig uit Halsteren, een dorp in West-Brabant. Het was hard, maar ik had het niet willen missen!


John Roks, London, Ontario, Canada


Nieuwe rang prins Maurits Ik las afgelopen week in de krant dat prins Maurits zelf om een bevordering had gevraagd. Ik heb het artikel wel twee keer gelezen voordat het tot mij doordrong. Deze man vraagt zelf om een hogere rang zonder daar wat tegen- over te stellen aan kwaliteiten die deze rang vraagt. Als oud-marineman weet ik hoe lang het kan duren voordat er een bevordering volgt. Ik vind deze hele affaire en hoe die verder is afgehandeld een ferme klap in het gezicht van al het marinepersoneel. Tevens heb ik door dit geval toch ook wel een andere kijk


oktober 2017 55


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65