search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
STAATSSECRETARIS MARTIN VAN RIJN TIJDENS INDIËHERDENKING ROERMOND: ‘Blijf praten over wat


Bij de 30e herdenking bij het Nationaal Indië-monument in Roermond werd het belang onderstreept van ooggetuigen en verhalen van wat er in Indië is gebeurd. Juist nu het kabinet een uitgebreid onderzoek laat instellen naar de dekolonisatieperiode.


Door: Anne Salomons Foto: Karin Stroo


G


a een beetje vooraan staan, je bent toch een ridder.” Na deze opmer- king schuifelt Willems-


ordedrager Marco Kroon aarzelend naar voren in het rijtje hoogwaar- digheidsbekleders dat opgesteld staat voor de onthulling van de nieuwe Koreaplaquette. Met deze nieuwe plaquette bij het Monument voor Vredesoperaties is er weer een stapje gezet richting verbinding en verbreding van de herdenking van alle veteranen, jong en oud. Vooraf- gaand aan de 30e Indiëherdenking was ook al een themalezing geweest waarin Libanonveteranen en UNIFIL centraal stonden. De Koreaplaquette werd onthuld door de voorzitter van de Vereniging Oud Korea Strijders (VOKS), de commandant van het Regiment van Heutsz en Yun Young Lee, ambas- sadeur van Zuid-Korea. In schier onverstaanbaar Engels prees Lee, zeer waarschijnlijk, de Nederlandse inzet. Destijds hebben 4.748 Neder- landse militairen in Korea gediend. Daarvan zijn 122 militairen omge- komen en raakten er 3 vermist. Ook refereerde de ambassadeur kort aan de nieuwe acute dreiging van Noord-Korea.


Raketinslagen Tijdens deze onthulling is het her-


denkingspark volgelopen met vete- ranen en verwanten die nog even snel een gratis soepje naar binnen slurpen voordat de Indiëherdenking begint. Er zijn vooral veel Nieuw- Guineaveteranen. Zoals Stef Rep- ping (75), lid van Regiment Huzaren Venlo. Hij valt op met zijn reusach- tige, eigenwijs gekrulde snor. Een


26 oktober 2017


‘Indië-onderzoek kan begrip vergroten’


guitig kunstwerk dat hij modelleert en conserveert met suikerwater. “Ik was in 1961-’62 in Nieuw-Guinea als hofmeester gelegerd op de Keer- kring, een afgedankt vrachtschip dat voor troepenvervoer werd gebruikt. Gevechtsacties heb ik niet meege- maakt, maar we hadden er geen maand langer moet zitten, anders was het goed fout gelopen met die Indonesiërs.” Repping is al voor de negende keer aanwezig bij de her- denking in Roermond. Dit keer heeft hij de voorzitter van Regiment Huza- ren Venlo, Afghanistanveteraan Ed Bovenschen (60), meegetroond. “Ik zat met ISAF in 2009 in Kandahar bij de verbindingen en de Crypto. In vier en een halve maand hebben we 32 raketinslagen te verduren gehad.” Maar het grootste gevaar heeft hij gelopen op weg terug naar Neder- land. “We vlogen in een Engelse Her- cules en kwamen bijna in een mid-air collision met een ander toestel. Dat heeft heel, heel weinig gescheeld, zo hoorde ik achteraf.” Bovenschen, die op 15-jarige leeftijd als ‘kindsoldaat’ door zijn vader bij de marine werd ‘afgegeven’, herdenkt vandaag Azdin Chadli die in Afghanistan omkwam toen hij tegen een container een siga- retje zat te roken en er voor zijn neus een raket ontplofte.


Honderd malen De herdenking bij het Nationaal


Indië-monument wordt geopend met een toespraak door waarnemend voorzitter van de Stichting Natio- naal Indië-monument 1945-1962 Jo Kneepkens. Dit keer met een ont- roerend verhaal over een zoon van een Indiëveteraan die geen enkele opvang of nazorg had gekregen. De zoon ziet met lede ogen hoe zijn vader zich steeds verder in zich- zelf terugtrekt met zijn cakeblikje vol foto’s en een fles jenever, een fles die op het laatst nog zijn enige kameraad is. De zoon is niettemin trots op zijn vader en wordt zelf ook militair. Wanneer de vader overlijdt, zoekt de zoon naar het cakeblikje met foto’s. Maar waar hij ook zoekt, het blikje met de foto’s komt nooit meer boven water. En zo zullen er altijd vragen blijven. Zoals bij zo


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65