search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
To the Point


In To the Point kunt u kort en bondig uw mening kwijt. De redactie behoudt zich het recht voor brieven te redigeren en in te korten. Helaas kunnen slechts enkele van de vele brieven die binnenkomen worden geplaatst. Brieven kunt u sturen naar: Checkpoint, brievenrubriek To the Point, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of (o.v.v. uw huisadres) tothepoint@veteranen.nu.


Te land, ter zee en in de lucht In het laatste nummer (Checkpoint


7-2017) gaat alles over de Koninklijke Landmacht al was het nu dan de Mare- chaussee. Geen luchtmacht en geen artikelen over de marine. Als marine- veteraan en lid van de AVOM wil ik daarop reageren, want de indruk leeft dat wij niet meer meetellen. Nu wij ook Alle Hens niet meer op papier ontvan- gen en lang niet alle ouderen van ons een computer hebben om het online te lezen, krijgen wij dus geen berichten van de marine. Wij hopen dat de redac- tie van Checkpoint een plaatsje voor ons kan vrijmaken. Wij willen graag weten waar onze schepen zich bevin- den met wat voor taak. En wanneer er nieuwe schepen gebouwd worden et cetera. Dat zou voor deze groep al heel mooi zijn. Onze leus is nog altijd: Eens marine altijd marine! Voor zowel beroeps als dienstplichtigen.


Aart Lytlee, Appingedam


Marechausseemuseum Zoals iedere maand heb ik Checkpoint met veel aandacht en interesse gelezen.


Deze keer was het hoofdonderwerp de marechaussee. Wat mij opviel, is dat er nergens iets staat te lezen over het Marechausseemuseum, gevestigd in het mooie gebouw te Buren. Is dit per ongeluk gebeurd of is daar helemaal niet aan gedacht? Wij hebben indertijd de medailles van mijn schoonvader (KNIL) en die van mijn man (KL) aan het museum geschonken. Misschien willen andere mensen dit museum ook eens graag zien, het is de moeite waard. Dit moest mij even van het hart.


J. van der Flier-van Wilsen, Leiderdorp


Srebrenica (3) Los van het feit dat ik het eens ben met


de reactie van F. Heuberger uit Harder- wijk op A short biography of Karremans (Checkpoint 7-2017), een paar opmer- kingen over de tekst op de plaquette in Potocari, die overigens niet in het beste Engels gesteld is. Thom Karremans is naar Libanon uitgezonden als compag- niescommandant van 44 Painfbat en dus niet als bataljonscommandant van 43 Painfbat. Hij keerde in de nazomer van 1979 terug en werd per 1 november van dat jaar compagniescommandant (en bevorderd tot kapitein) bij de Ccie van 47 Painfbat te Havelte, de compag- nie waar ik op dat moment van pelo- tonscommandant, plaatsvervangend compagniescommandant werd. In 1980 is Thom Karremans zeker niet in Libanon geweest. Wie er ook namens Nederland aan deze plaquette heeft


meegewerkt, hij of zij zou er goed aan doen de feiten te checken!


E.J. Kwint, via e-mail


Indiëherdenking Vrijdag 25 augustus 2017 was ik in Ter- neuzen aanwezig bij de herdenking en kranslegging bij het Indiëmonument. Voorafgaande aan deze kranslegging was er een bijeenkomst in de Goede Her- derkerk waar diverse toespraken werden gehouden, onder anderen door een van de drie Zeeuws-Vlaamse afgevaardigde burgemeesters en door brigadegeneraal b.d. drs. W. M. Verschaegen, die stil- stond bij Srebrenica en enkele personen memoreerde. De toespraken waren uitstekend en er werd veel gesproken over Nederlands-Indië. Tot mijn grote verbazing werd door alle sprekers met geen enkel woord gesproken over de honderden militairen die verplicht zijn uitgezonden naar Nederlands Nieuw- Guinea, waar ook een aantal militairen is gesneuveld. Ook in voorgaande her- denkingen werd niet gesproken over Nieuw-Guinea. Dit stelde mij bijzonder teleur. Graag wil ik dit vermelden zodat men bij de herdenking in 2018 daar rekening mee kan houden. Ook Nieuw- Guineaveteranen verdienen respect.


Marcel Boogaard, Vlissingen


Attentie taliban! Onlangs hebben we in Eefde de film 09:11 ZULU van Vik Franke bekeken. De inzet van ‘onze mensen’ in Afghanistan was daarin op indringende wijze vast- gelegd. Zeer duidelijk kwam tot uiting wat het begrip ‘met inzet van het leven van jou en je kameraden de belangen van je land verdedigen’ in de praktijk zou kunnen betekenen! Ter persoonlijke bescherming waren ‘de spelers’ onher- kenbaar gemaakt. Maar beste taliban, als jullie die Hollanders alsnog willen aanpakken, is het vrij eenvoudig om aan hun gegevens te komen. Huur een advocaat in! Die regelt het wel om via de rechter de namen – en misschien ook wel de adressen – van die (al dan niet voormalige) militairen aan jullie door te spelen. Dat is pas geleden ook met succes gebeurd met de gegevens van de mariniers die destijds gegijzelden bij de Punt hebben bevrijd. Hun namen moes- ten op last van de rechtbank bekend worden gemaakt aan de ex-gijzelnemers en hun sympathisanten.


Marechausseemuseum. 54 oktober 2017 H. Vink, Lochem


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65