search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Meetingpoint Ogen, oren en tanden van de vloot


De Marineluchtvaartdienst (MLD) bestaat honderd jaar en dat wordt op 15 september gevierd met een herdenking en een reünie. Een en ander vindt plaats op Maritiem Vliegkamp de Kooy, onder de rook van Den Helder. Op de appelplaats staat de marinierskapel al klaar, evenals een peloton met MLD- veteranen, die onder meer dien- den bij 7 Squadron, 320 Squa- dron en 860 Squadron.


Tekst en foto: Karin Stroo


tenslotte al dagen, maar nu is het gelukkig droog. Wanneer iedereen zit, treedt het MLD-vaandel aan. Strak in de pas en op de millimeter nauwkeurig schuift de vaandel- drager met zijn gevolg tussen de muziekkorpsen. Groepsoudste MLD, commandeur Gerhard Polet, neemt het eerbewijs in ontvangst en inspecteert de parade. Aansluitend houdt hij een toespraak: “Wij gedenken nu en straks onze dierbare collega’s. Niet alleen door het leggen van kransen, maar ook door elke dag een pagina om te slaan in de gedenkrol van de MLD. Een waardige manier om hen te eren en ons bewust te zijn van de waarden die ons allemaal drijven of hebben gedreven.” De Mariniers- kapel speelt het Wilhelmus en dan is iedereen een minuut stil. Na de kranslegging is er koffie.


H


Nieuw-Guinea Rex Naumann (82) bezoekt eigenlijk


nooit reünies. Waarom vandaag dan wel? “Ik kreeg min of meer het verzoek om te komen. Er staat


et wachten is op de genodigden die op een overdekte tribune kun- nen zitten. Het regent


een verhaal in het boek Een eeuw Marineluchtvaartdienst over een reddingsoperatie waar ik aan mee- gedaan heb.” Dat boek wordt deze middag gepresenteerd en heeft als ondertitel: Ogen, oren en tanden van de vloot. Wat maakt de MLD zo speciaal? Naumann: “Alles. Ik heb hier geleerd met mensen om te gaan, vrienden te maken en respect te hebben voor elkaar. We zijn kerels geworden en lopen niet weg wan- neer het regent. Mijn drie broers zaten ook bij de MLD, maar ik heb nooit met hen mogen vliegen, fami- lieleden mochten niet bij elkaar in één kist.” Naumann werd twee keer anderhalf jaar uitgezonden naar Nieuw-Guinea. “De tweede keer vond ik wel moeilijk, want toen was ik getrouwd.” Eduard van Belle (72) schuift aan. Hij heeft 35 jaar bij de MLD gewerkt als boordwerktuigkundige. Van 1992 tot 1995 is hij ‘uitgeleend’ aan de NATO. “We controleerden het vliegverbod van de Joegoslaven. Met AWACS hingen we uren boven Italië of Hongarije om het luchtruim in de gaten te houden.” Van Belle denkt dat de saamhorigheid en de kame- raadschap bij de MLD heel groot zijn. Hij heeft enorm veel zin in de


reünie, zeker om al zijn oude kame- raden weer te ontmoeten.


Catalina Even verderop staat Ger Hoogland


(82). Op 16-jarige leeftijd kwam hij bij de MLD als vliegtuigmonteur en in 1954 werd hij voor anderhalf jaar uitgezonden, ook naar Nieuw- Guinea. “Ja, hoe was dat? Het dringt pas veel later tot je door wat er alle- maal gebeurd is.” Hoogland heeft zo gehoopt dat de Catalina vandaag over zou vliegen. De Catalina is een 76-jarige vliegboot waar hij ruim zeshonderd uren mee gevlogen heeft. Onlangs maakte het toestel een noodlanding omdat het neus- wiel niet uit wilde klappen. “Dat doet pijn, dat hij er niet is.” Hoog- land zegt het met de hand op zijn borst. “Ze hebben hard gewerkt, maar kregen hem niet op tijd gerepa- reerd.” Toch vindt hij het een mooie dag. “We zijn erepeloton tijdens de herdenking. Dat doet me goed. Ik sta er niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn omgekomen collega’s.” De reünie gaat beginnen en daar mag geen pers bij aanwezig zijn. Van Belle grijnst: “Dat is natuurlijk omdat we daar een biertje gaan drinken.”


oktober 2017 37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65