search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
INDIË- EN KOREAVETERAAN JOOP VAN RIJSWIJK ‘Ze noemden ons de 300%


Nederlandse militairen voeren een gesneuvelde kameraad af bij Inje, Zuid-Korea mei 1951. Foto: Wim Dussel/NIMH


De Amerikanen zagen het eerste Nederlands Detachement Verenigde Naties in 1950 graag komen. Deze militairen waren voor een groot deel al gehard en geoefend door de inzet in voormalig Nederlands-Indië. In een aantal hevige gevechten bewezen de Neder- landers hun reputatie door tot het uiterste stand te houden en grote moed te laten zien. Bijvoorbeeld op 12 februari 1951, toen Hoengsong overlopen werd door Chinezen. Veteraan Joop van Rijswijk zat middenin dit gevecht, waarbij uiteindelijk 17 Nederlandse doden en 39 gewonden vielen.


Door: Johan Kroes


veteraan Joop van Rijswijk terwijl hij zijn verhaal vertelt. Nog niet zo lang geleden bezocht hij Korea en constateerde dat de inzet van het Nederlands Detachement Verenigde Naties (NDVN) zijn sporen heeft achtergelaten. “De Koreaanse bevol- king is nog steeds heel erg dank- baar. Ik kan wel janken…”


H 20 oktober 2017


Geen werk Van Rijswijk is geboren in Harder-


wijk op 11 mei 1928 en groeide op in een gezin met vijf kinderen. Na de oorlog werkte hij een jaar bij de


oe ouder, hoe emotio- neler je wordt. Daar heb ik wel last van”, zegt de 89-jarige Indië- en Korea-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65