search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
8B02 Gratis af te halen: vier jaargangen


Checkpoint, 2013, ’14, ’15 en ’16. Vier jaargangen de Kareoler: 2013, ’14, ’15 en ’16 en vier jaargangen Sobat: 2013, ’14, ’15 en ’16. Reacties: H. Meijer, Hofsleane 28F, 9041 AR Berlikum, tel: 0518-461575, e-mail: h-meijer1@hetnet.nl.


8B03 Aangeboden (t.e.a.b.): diverse


maritieme boeken: Jane’s Fighting Ships, jaarboeken (uitgave 1975, ’76, ’79, ’80, ’83, ’84, ’86 en ’87); Jane’s Figh- ting Ships of WW-I en Jane’s Fighting Ships of WW-II, De Vloot getekend. De scheepsklassen van de Kon. Marine na 1945 (uitgave van NIMH); Bijdragen tot de Nederlandse Marinegeschiedenis, serie: deel 1 t/m 5(a+b); De Kroon op het anker, 175 jaar Koninklijke marine; Tot in de verste uithoeken, Gouvernements Marine in de Indische archipel 1815- 1962 en dvd-box: Strike Force, vier dvd’s over de US-Navy (totaal 350 min beeldmateriaal), Afhalen in Beuningen (Gld) of opsturen tegen verzendkos- ten. Reacties: C. Langenhuijzen, tel: 06-28613298, e-mail: c.langenhuijzen@chello.nl.


De wandelroute begint op station Velp, is 12,5 km lang en in te korten tot 8,5 km. Ze leidt langs 32 locaties, waar- onder Bronbeek. De route eindigt op station Arnhem Presikhaaf. Het boek is te koop in de museumwinkel van Bron- beek. Museum Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem, tel: 026-3763555, website: www.bronbeek.nl.


Diversen 8D01 R. Friederich zoekt oud-matroos


der 1e klasse Andries Thierry. In een tijdschrift, bericht uit WO II, trof Frie- derich een toekenning van de minister van Defensie aan A. Thierry van het Nieuw-Guinea Herinneringskruis met de gesp, gedateerd 1 okt 1962. Verder een foto met op de achterkant geschre- ven: para’s 15 juni ’62 Fak Fak en een kennisgeving van passage van de eve- naar, afgegeven door de KLM op 6 nov ’61 van Amsterdam naar Biak, reizende met PH - DCD, een vliegende Hollander. Friederich wil deze bescheiden graag A. Thierry toesturen. Reacties: R. Frie- derich, e-mail: roebertfriederich@aol.nl.


8D02 Aangeboden: diverse spulletjes


van de taptoe Delft en Breda: glas Delft 1954-’63, bordje Delft ’59, asbakje Delft ’65, glazen Breda ’76 en ’77, beeldjes van diverse muzikanten 10 cm. hoog 4 cm. breed beigekleurig, Breda ’79 en ’83 t/m ’92. Diverse militaire spulletjes: witte riem, militaire rekenschijf, groene koppelriem, twee plunjezakbeugels, polsbandje leer met muziekstandaardje, ankers muziektassen, twee koppelges- pen, riemgespen, ankertjes, torretjes en koperen knopen bol. Reacties: W. van Kuppeveld, e-mail: w.van.kuppeveld@hetnet.nl.


8D03 Verzamelaar van afdrukken van 8B04 Bij Museum Bronbeek is onlangs


de wandelgids Indië in Velp en Rozen- daal: een wandeling verschenen. De wandelroute door Velp en Rozendaal is beschreven in een rijkgeïllustreerde brochure (die ook te lezen is als boek). Het neemt de wandelaar mee in de levens van mensen met een Indisch verleden (foto) en leidt langs de plaat- sen die aan hen herinneren. In totaal zijn ruim twintig mensen en hun levensverhalen in het boekje uitgelicht.


NS-stempels zoekt een militair vervoer- bewijs met een datumstempel met de stationsnaamLegerplaats Oldebroek. Ook een kopie van zo’n biljet zou al zeer welkom zijn. Reacties: O. de Vries, tel: 0345-618664, e-mail: devrieso@kpnplanet.nl.


8D04 STIM: onderzoek naar her-


senstimulatie. Heeft u last van angst, trauma, boosheid, woede of verhoogde prikkelbaarheid? De militaire GGZ onderzoekt mogelijke voordelen van hersenstimulatie in combinatie met uw reguliere therapie. Lichte elektrische stimulatie van de hersenen kan hel- pen om negatieve emoties en reacties beter te beheersen. Militairen en vete-


ranen van 18 tot 60 jaar oud kunnen meedoen aan dit onderzoek. Locatie: onderzoeksafdeling MGGZ in het UMC Utrecht. Deelnemersvergoeding: € 50,-. Reiskosten worden vergoed. Aanmel- den of meer info? F.M. Smits, e-mail: f.m.smits-2@umcutrecht.nl, tel: 030- 2502124.


8D05 Tijdlijn Historische Pro-


jecten kwam onlangs op het spoor van het fraaie werk van de Nederlandse tekenaar Henk Brouwer, die tijdens WO II drie jaar doorbracht in het Japanse krijgsgevangenkamp Changi (Singapore). Daar tekende hij honderden portretten van mede- gevangenen: veel Nederlanders, maar ook Engelsen, Australiërs en Amerikanen. Deze portret- ten zijn na de oorlog verspreid geraakt over de hele wereld. Tijdlijn is nu een zoektocht gestart om zoveel mogelijk por- tretten te achterhalen. Hebt u een portret van Henk Brouwer of kent u iemand die ook in Changi zat en wellicht door hem is geportretteerd? Mail dan naar: info@henkbrouwerchangi.com. Info: website: www.henkbrouwerchangi.com of Facebook: https://www.facebook.com/ Henk-Brouwer-Changi- 5113092625533/.


oktober 2017


59


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65