search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Indiëveteraan en Bronbeekbewoner Gerard Hensbergen. Foto: William Moore


Nederlands-Indië. De ochtend na het verdwijnen van de patrouille kwa- men allerlei alarmerende berichten binnen. Een dorpshoofd meldde dat twee patrouilleleden waren gesneu- veld en een ander dorpshoofd had het over zeven. Nadat een patrouille op pad was gestuurd, verspreidden zich nog meer geruchten: iemand zei dat ze alle acht waren gesneu- veld en een ander had het weer over vijf. De ziekenverzorgers die werden opgeroepen om te komen, namen vijf brancards mee. Iedereen nam aan dat er vijf man waren gevon- den. Later kwam de uitgezonden patrouille terug en hoorden de ach- terblijvers dat de grenadiers J.J.C. Döbken en A.P. van der Vliet waren gevonden bij kampong Tjidenkol, op zo’n twee kilometer van de verbin- dingsweg tussen Karangtengah en Cisaat.


Dagboek Sergeant-majoor C.J. Stolwijk diende


net als Hensbergen en de patrouille- leden bij 3 GRG. Hij hield een dag- boek bij waarvan delen op internet


zijn terug te vinden. Volgens Stol- wijk was Döbken – waarschijnlijk omdat hij Maleis sprak – ingedeeld bij de inlichtingendienst van het KNIL. Hij vermoedde dat de TNI (Tentara Nasional Indonesia, het Indonesische nationale leger) wist dat Döbken voor de inlichtingen- dienst werkte en dat hij veel opstan- delingen had verhoord. Daarom zou de TNI de patrouille hebben overvallen. Stolwijk dacht dat Döbken, gewapend met een Owen Submachine Gun, en Van der Vliet, die Brengunschutter was, als vuur- dekking fungeerden zodat de rest van de patrouille een omtrekkende beweging kon maken om te ontsnap- pen. Döbken en Van der Vliet heb- ben waarschijnlijk al hun munitie verschoten; beide mannen lagen op korte afstand van een zeer groot aantal lege hulzen. Van der Vliet was door zijn linkerarm geschoten en in zijn hart geraakt. Hij was op slag dood. Döbken kreeg een kogel in zijn zij die er aan de andere kant weer uitkwam. Hierdoor raakte hij waarschijnlijk bewusteloos, waarna


hij vermoedelijk is gewurgd, want er stonden vingerafdrukken op zijn keel. Hun lichamen waren ontkleed. Alleen Döbken had nog een hemdje aan dat tot onder zijn oksels was opgerold. Ze lagen in een ondiepe kuil met wat aarde over zich heen. Waar sergeant-majoor C.E. Treiture, de grenadiers G.J.L. Broeksma en S. Middelkoop en de KNIL’ers Kosadi, Marjami bin Sardi en Soebandi bin Raoen waren, was een raadsel. De volgende dag werden Döbken en Van der Vliet door hun kameraden op de algemene begraafplaats in Baros begraven, even ten zuiden van Sukabumi. Diezelfde dag hoorden ze dat de anderen waren gezien in enkele kampongs, als gevangenen van een groep van zo’n 75 tot 150 Republikeinse opstandelingen. Waarschijnlijk hadden ze zich overgegeven toen hun munitie op was. Ze werden meegevoerd in de richting van Gedek, dat op Oost-Java lag. Volgens de berichten waren ze naakt en hadden de opstandelingen ze mishandeld. Onderweg werden ze aan de bevolking van een kam-


oktober 2017 39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65