search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Checkboek


Bijdrages: Christ Klep, Fred Lardenoye, Anne Salomons en Jeoffrey van Woensel


Tenzij anders vermeld, zijn deze boeken verkrijgbaar (of te bestellen) bij de erkende boekhandel. Steeds vaker zijn deze boeken ook als e-book te koop, waarna u ze kunt lezen op uw pc, tablet of e-reader.


Kinderen van zwarte bevrijders


In 2014 schreef Mieke Kirkels het boek Van Ala- bama tot Margraten, het levensverhaal van de Afro- Amerikaanse militair Jef- frey Wiggins (zie Checkboek 4-2015). Hij was een van de vele zwarte Amerikaanse soldaten die in 1944-’45 in Nederland meehielpen om (Zuid-)Nederland te bevrijden. Een niet eerder beschreven geschiedenis, met uitzondering van de in 2000 door het Bevrijdings- museum in Groesbeek uit- gegeven publicatie Vergeten bevrijders? van C.P.J. van Kouwen over Afro-Ameri- kaanse militairen die deel- namen aan Market Garden (zie Checkboek 2-2000). In die publicatie werd ook al gewezen op de ‘erfenis’ van de aanwezigheid van deze bevrijders en ook Kirkels kreeg na de publicatie van haar boek contact met enkele van de naar schatting zeven- tig kinderen die uit relaties tussen jonge Limburgse


vrouwen en deze Afro- Amerikaanse militairen zijn voortgekomen. Ze maakte er een nieuw boek van, Kinde- ren van zwarte bevrijders, waarin beschreven wordt hoe het deze kinderen is ver- gaan. Dat levert soms schrij- nende verhalen op waarin de meestal niet gewenste kinde- ren (soms was de moeder al getrouwd) gediscrimineerd, maar vaak ook mishandeld, misbruikt of verstoten wer- den. Ook al door het beleid van de legerleiding dat mili- tairen bij relaties werden overgeplaatst, kwam er in vrijwel geen enkel geval een gebruikelijke gezinssituatie met vader en moeder uit voort. Sommige kinderen kwamen bij familieleden of ‘bij de nonnen’ terecht, maar opgroeien in een gezin met een stiefvader en halfbroers en -zusters was vaak niet veel beter. Dat betekent niet dat alle kinderen van zwarte bevrijders alleen maar in wrok terugkijken op hun


jeugd, de meesten voelen zich Limburger en leiden een normaal en gelukkig leven. Sommigen zijn nog wel op zoek gegaan naar hun vader, tot in Amerika toe. Maar slechts een enkeling is het gelukt om contact te leg- gen en soms is er ook nu nog contact met verre familie- leden. Kirkels heeft met dit boek wederom een stukje – wellicht bewust – verzwegen oorlogsgeschiedenis bloot- gelegd en doet dat net als in haar vorige boek op een prettig leesbare manier, met veel oog voor detail, zonder de historische en culturele context uit het oog te verlie- zen. (FL)


Kinderen van zwarte bevrij- ders – Mieke Kirkels 192 pagina’s, geïllustreerd € 19,95 Uitgeverij VanTilt, Nijmegen www.vantilt.nl ISBN 9789460043215


Herinneringen aan Indië


In Het koffertje van mijn moeder vertelt Martje Saveur (1940) over de oorlogsjaren in Nederlands-Indië. Na de bevrijding keert haar moeder als weduwe met haar doch- tertjes terug naar Nederland, met als enig bezit een koffer- tje. Maar het koffertje blijft gesloten. Pas jaren na de dood van haar moeder durft Saveur het te openen. Er komen onder meer brieven, telegrammen en paspoor- ten uit. Deze documenten vertellen over de gelukkige beginjaren van haar ouders in Nederlands-Indië, over de


28 oktober 2017


Japanse bezetter, de vrou- wenkampen en de slachtof- fers van de Birmaspoorweg, onder wie ook de vader van de schrijfster. Saveur vertelt aan de hand van deze docu- menten hoe de oorlog het leven van mensen, ook van kinderen, op zijn kop heeft gezet. Het koffertje van mijn moeder is een prettig vorm- gegeven boekje vol met oude foto’s en is een mooi levens- document. (AS)


Het koffertje van mijn moe- der. Herinneringen aan Indië – Martje Saveur 161 pagina’s, geïllustreerd € 17,50 Uitgeverij Schaep14 www.schaep14.nl ISBN 978908217177183


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65