search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Traditie en Vernieuwing


Mars et Historia, de Neder- landse Vereniging voor Militaire Historie, vierde in 2016 haar vijftigjarig bestaan. Bij Mars et Historia is het een goede gewoonte om ieder lustrumjaar iets extra’s te doen, bijvoorbeeld het uitgeven van een special lustrumnummer. Sinds het begin van haar bestaan is het traditie dat daar artikelen in staan die zijn geschreven door leden van de vereni- ging en door auteurs van buiten. Dat is in de tiende lustrumbundel met de titel Traditie en Vernieuwing ook het geval. Daarnaast wil de vereniging onderdak bieden aan zowel de academisch gevormde historicus als de amateurhistoricus en de ver- zamelaar van militaria. Mars et Historia is volgens voor- zitter Rolf de Winter ‘noch elitair, noch ‘volks’’. Volgens hem is de gemeenschappe- lijke noemer ‘de hartstocht voor militaire geschiedenis in al zijn facetten’. Ook dat komt tot uiting in de ver-


schillende bijdragen die in het tiende lustrumnummer staan. De Winter opent de bundel met een vermakelijk stuk waarin hij de ontwikkeling van de lustrumnummers schetst. In de eerste helft van haar bestaan waren de lustrumnummers, net zoals het verenigingsorgaan Mars et Historia, steevast voorzien van een oranjekleurige kaft. Volgens De Winter hield de verknochtheid aan de kleur oranje verband met de interesse van de leden voor de Nederlandse militaire geschiedenis, maar ook met de warme gevoelens die veel leden koesterden voor het koningshuis. In de publi- catie staan verder de acht uitgewerkte bijdragen van de sprekers die deelnamen aan het symposium ‘Traditie en Vernieuwing’, dat Mars et Historia op 16 september 2016 samen met het Konink- lijk Tehuis Oud-Militairen en Museum Bronbeek organiseerde. In de bundel


is ook de openingsspeech opgenomen van de toenma- lige Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, luitenant-gene- raal Bart Hoitink. Hij stelt dat de militaire traditie in Nederlandse samenleving is onderontwikkeld waardoor de Nederlandse samenleving te weinig oog heeft voor de noodzaak van een krijgs- macht en er daarom ook onvoldoende geld voor over heeft. Naast een kort verslag van het geslaagde sympo- sium staan er in de bundel nog twee extra artikelen en een bijdrage over vijftig jaar verenigingsleven. (JvW)


Traditie en Vernieuwing: jubileumboek ter gelegen- heid van het vijftigjarig bestaan van ‘Mars et Histo- ria’ – Liesbeth Brama en Ed Couman (red.) 196 pagina’s, geïllustreerd € 30,- (incl. verzendkosten) Uitgeverij Mars et Historia (info@marsethistoria.nl) www.marsethistoria.nl ISBN 9789090300559


In het diepste geheim Sommige onderwerpen lenen zich bij uitstek voor


een spannend boek. Onder- zeebootoperaties is zo’n onderwerp. Journalist en voormalig marineman Jaime Karremann maakt van dit gegeven dankbaar gebruik voor zijn boek In het diepste geheim. Rode lijn door het verhaal zijn de spionageoperaties die Nederlandse onderzeeboten van de Dolfijn-, Potvis- en Zwaardvisklasse uitvoerden tussen 1968 en het einde van de Koude Oorlog. Het boek komt op een goed moment, in elk geval voor de onder- zeebootlobby. De Tweede Kamer gaf minister Hennis in juni van dit jaar groen licht om verder te zoeken naar een vervanger voor de vier onderzeeboten van


de Walrusklasse. Wie nog verlegen zat om argumenten vóór aanschaf van nieuwe boten doet er goed aan In het diepste geheim tot zich te nemen. De boodschap is dat alles uiteindelijk toch draait om praktische ervaring en kennis. Het schaduwen van oorlogsschepen leverde, naast enkele hartverzak- kingen bij de bemanning als het mis dreigde te gaan, inlichtingen van onpeilbaar belang op. Hoe klonken de schroeven van een Russische Foxtrot-onderzeeboot? Of het geluid van een gelanceerde torpedo? Bandrecorders draaiden geduldig. Derge- lijke informatie zou het een stuk eenvoudiger maken om in een echte oorlog de vijan- delijke schepen vroegtijdig te herkennen.


In het diepste geheim is gebaseerd op geduldig speurwerk in onder meer het Nationaal Archief. Karre- mann heeft de vloedgolf aan data omgezet in een smeuïg leesbaar verhaal. Soms denk je als lezer in een koudeoor- logsthriller te zijn beland. Maar het is allemaal echt gebeurd. Een knappe presta- tie. (CK)


In het diepste geheim. Spionage-operaties van Nederlandse onderzeeboten van 1968 tot 1991 – Jaime Karremann 252 pagina’s € 17,95 BWV Media/ Marineschepen.nl ISBN 9789082699500


oktober 2017


29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65