search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Team Invictus Games naar Canada


Het Nederlandse Invictus Games team vertrok op 21 sep- tember naar Toronto in Canada, waar in de laatste week van september het sportevenement voor gewond geraakte militairen plaatsvond. De deelnemers werden door hun familie en vrienden uitgezwaaid en ook Tweede Kamerlid en Irakveteraan Raymond Knops en plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten generaal-majoor Kees Matthijssen waren erbij: “Jullie zijn het toonbeeld van Invictus: onoverwinnelijk! De blik op de toekomst en persoonlijke topprestaties leveren.” De Nederlandse deel- nemers komen uit in negen verschillende disciplines, van wielrennen en zwemmen tot zitvolleybal en rolstoelbas- ketbal. Omdat bij het ter perse gaan van deze Checkpoint de spelen nog niet waren afgerond, leest u in het volgende nummer meer over de Nederlandse deelnemers en hun prestaties. (LvD)


Plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten generaal-majoor Kees Matthijssen spreekt de sporters toe op Schiphol. Foto: ministerie van Defensie


Nederlandse Staat in cassatie tegen Srebrenica-vonnis


De Nederlandse Staat gaat in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag dat Nederland aansprakelijk is voor de dood van ongeveer 350 moslimmannen na de val van de Bosnische moslimenclave Srebrenica in 1995. De zaak was aangespannen door zesduizend nabestaanden. Het hof bepaalde afgelopen juni dat de Staat aansprakelijk is voor 30 procent van de door de nabestaanden geleden schade (zie ook Check Up 6-2017). De Hoge Raad gaat nu bekijken of de uitspraak voldoende is onderbouwd en of de wet goed is toe- gepast. De Staat wil voorkomen dat toekomstige Nederlandse


blauwhelmen achteraf de schuld krijgen van massamoorden die door anderen zijn gepleegd. De Volkskrant meldt dat een woordvoerder van Defensie na enig aandringen toegeeft dat het ‘evident’ is dat dit ‘een hele belangrijke zaak’ is voor het ministerie. ‘Want wij zitten ook in andere landen met andere operaties. Deze zaak kan gevolgen hebben voor die opera- ties.’ De woordvoerder laat verder weten dat de Staat ‘het oordeel niet deelt’ dat het Nederlandse VN-bataljon Dutchbat onrechtmatig heeft gehandeld door mee te blijven werken aan de evacuatie en dit oordeel ook ‘niet begrijpelijk’ vindt. (JR)


Oproep: vierde u kerst alleen?


Was u met de feestdagen uitgezonden zonder veel Nederlandse collega’s om u heen? Kerst vieren ver weg van je familie is al lastig, laat staan als je individueel of slechts met een klein groepje uitgezonden bent of ergens ver weg van het kamp geplaatst bent. Hoe maakte u het toch gezellig? Werd er iets speciaals georganiseerd? Voor het decembernummer van Checkpoint zijn we op zoek naar vetera- nen die de feestdagen op missie noodgedwon- gen (bijna) alleen of enkel met buitenlandse collega’s doorbrachten. Bij uw verhaal ont- vangen we natuurlijk ook heel graag een foto! (LvD)


Stuur uw verhaal en foto uiterlijk 13 november naar checkpoint@veteranen.nu of naar Check- point, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen


Chinook onderweg naar militairen buiten het kamp in Gao. Foto: ministerie van Defensie


oktober 2017 7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65