search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
uitschakeling ten aanzien van de ‘nevenschade’?


Uruzgan Nog steeds wordt op een ‘iets klas-


siekere wijze’ de strijd aangebonden. Maar ook dan is dat steeds vaker op veel grotere afstand. Afghanistan- veteraan Pascal Bobbe (41) was in 2009 ingedeeld als vuursteuncoör- dinator onderofficier bij het 17e Pantserinfanteriebataljon Garde- fuseliers Prinses Irene en coördi- neerde de vuursteun van onder meer de door Nederland in Uruzgan ingezette pantserhouwitsers. Deze houwitser heeft een bereik van 40 kilometer en meer dan ooit is het niet langer de stuksbemanning die direct weet welk doel onder vuur genomen wordt en met welke uit- werking, maar de waarnemer die voor in het veld zit. Bobbe zat met zijn team in Afghanistan voor in het veld en zij overzagen van een afstand van 10 kilometer hoe een Franse post keer op keer benaderd werd door talibanstrijders vanuit een vallei die de Fransen met hun post juist blokkeerden. “Die Fransen waren daar hartstikke bang voor”, vertelt Bobbe. “En ze hadden ons om steun gevraagd. Dus wij lieten elke keer als wij ze met onze nacht-


kijkers over lange afstand waarna- men, de pantserhouwitser er een lichtgranaat op schieten. Maar ja, ze bleven maar komen. Toen dacht ik: dit gaat helemaal nergens meer over. Die lichtgranaten hadden niet het beoogde effect dat de aanval gestopt werd. Toen ben ik overgegaan op high explosive. En dat is net als in een film. Je kunt het allemaal heel duidelijk zien, ook al is het wat korrelig. En als die granaat inslaat, zie je ineens niets meer, dan is het allemaal stof dat door elkaar heen dwarrelt. Die Fransen waren er wel blij mee”, aldus Bobbe.


Informatieoorlog Voor een F-16-piloot of een Apache-


piloot zal het niet veel anders zijn dan de manier waarop Bobbe in Afghanistan de strijd aanging. Ook op de brug van een marineschip, waar ze als het ware ‘in kostuum vechten’, zal het er vaak op een ver- gelijkbare manier aan toegaan. Ondertussen moeten we bij het den- ken over ‘vechten op afstand’ ook alweer bij de volgende dimensie stil- staan. In de Volkskrant van 29 augus- tus jongstleden wees brigadegeneraal Wilfred Rietdijk op de gevaren van de ‘nieuwe permanente oorlog’. De meesten denken dan aan het hacken


via internet en zo in staat zijn om strategische doelen van de tegenstan- der, zoals elektriciteitscentrales, uit te schakelen. De informatieoorlog waar hij op wees, ging nog veel ver- der. Alhoewel zo’n oorlog op zich niet geheel nieuw is, wordt het tegen- woordig enorm versterkt door inter- net en sociale media. Hier wordt een oorlog gevoerd waarmee met behulp van fakenieuws getracht wordt de tegenstander te ontwrichten. Daarbij wees hij onder meer op de fake- berichten rondom de MH17, maar ook op ‘nepnieuws’ zoals over de ver- krachting van een Russisch meisje in Berlijn door asielzoekers, precies op het moment dat Europa leek te bezwijken onder de vluchtelingen- stroom. Dit bewust verspreidde onware nieuws, dat meer impact heeft dan ooit door sociale media, zorgt ervoor dat de politieke doelen worden bereikt zonder dat ervoor gevochten hoeft te worden. Dat ‘gevecht’ gebeurt door de eigen bevolking. Uiteindelijk beschrijft deze generaal gevechten die niet meer door generaals geleid gaan wor- den. Het is een oorlogvoering die niet langer een zuiver militair vraagstuk is. Gevechten die niet uitgevoerd worden, maar aangesticht, groter kan de afstand bijna niet meer worden.


Pascal Bobbe in Afghanistan voor een van de nachtkijkers waarmee hij en zijn team over lange afstand waarnamen. Foto: privécollectie Pascal Bobbe


oktober 2017 17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65