search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Column Viewpoint Van Bergen Ares


ervoor. Never a dull moment, echt niet! Maar met de Grande Armée, met meer dan honderdduizend anderen, richting Rusland... Meehelpen dat onmeetbare en onneem- baar geachte land te veroveren… Dat was een uitdaging die ik – excusez le mot – niet mocht laten schieten. Misschien dat ik, hoe jong ik ook oogde en nog steeds oog, met mijn enorme gevechtservaring wel het verschil kon maken. Misschien ook dat ik wat jonkies ter- zijde kon staan, wat levens kon redden. Helaas. Dat viel tegen. Niet alleen het verschil. Ook het redden.


I


Maar zij zouden bij bosjes sterven


Natuurlijk hadden die groentjes snel door dat ze bij mij veiliger waren dan elders.


Dat bij mij de kans het vege lijf te red- den groter was, hoe verbaasd ze ook waren dat iemand van mijn leeftijd – 25 schatten ze mij – al zoveel wist, zoveel trucs kende, zo levendig kon vertellen ook over de strategieën en heldendaden en akeligheden van vele veldslagen van weleer.


Alsof ik er zelf bij was geweest, zeiden ze…


Maar de doorslag geven kon ik niet, net zo min als al die anderen die ik in de jaren ervoor, in Italië, in Egypte, in Duitsland, waar dan ook, was tegenge- komen.


Zij waren, ofschoon afgeleefder van uiterlijk, bijna zo ervaren als ik en ook rond hen kluisterden zich de jonkies als kuikens rond de moederkloek, alsof ze wisten dat dat hun enige kans op over- leven was.


k besloot meteen me te melden. Uiteraard besloot ik meteen me te melden. Niet dat ik had stilgezeten de jaren


Maar zij zouden bij bosjes sterven, de moederkloeken net zo goed als de kui- kens. Honger, ziekte, geweervuur: zij eisten hun tol. En wie dat overleefde, ver- dronk in de Berezina. Maar ik niet, ik niet.


Ik was er weer bij te Waterloo, Brussel, Balaklava, Gettysburg, Sedan, Magers- fontein, Tsushima, Bergen, Tannenberg, Gallipoli, Verdun, Somme, Ieper, Guernica, Grebbeberg, Pearl Harbor, Stalingrad, El Alamein, Normandië, Ardennen, Arnhem, Iwo Jima, Hiroshima, Java, Seoul, Saigon, Biafra, Sabra, Halabja, Rwanda, Joegoslavië, Tsjetsjenië, Afghanistan, Irak, Syrië, en al die slagen, bombardementen, oor- logen ervoor, ertussen, erna (en nog te komen).


Altijd hetzelfde tafereel. Velen overleefden. Gevechtservaring of niet. Maar velen ook niet. Gevechtservaring of niet. Ja, ik overleefde. Ik, de soldaat met de meeste ervaring. Maar ik ben dan ook Ares, de god van de Oorlog. Ik ben dan ook de eeuwige soldaat. Vaak bezongen. Vaak geroemd. Vaak vervloekt.


Ik hef het glas op hen die van iedere ervaring verstoken bleven. Die aan de Somme niet één voet in Nie- mandsland hebben kunnen zetten. Die tijdens D-day het strand niet eens haalden. Ik wil een lied, een gedicht, een stand- beeld voor de ‘zeer tijdelijke soldaat’.


Dr. Leo van Bergen is geboren midden in het non-militaire jaar 1959. Desondanks heeft het thema 'oorlog' altijd zijn historische belangstelling gehad, waarbij zijn aandacht vooral uitgaat naar de medische gevol- gen. Op dat terrein wordt hij internationaal als autoriteit erkend. Hij schreef Zacht en eervol, over het lijden en sterven in de Eerste Wereldoorlog.


oktober 2017 25


Foto: Birgit de Roij


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65