search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Erik staat bovenop zijn voertuig bij de schietbaan op Tarin Kowt. Foto: privécollectie Erik


Er is alleen één probleem: de chauf- feur is niet meegekomen, zodat Erik alleen met behulp van de noodbediening het boordkanon kan gebruiken. “Dat is verre van ideaal”, vertelt Erik. “Met de ene hand moet je een handpomp bedienen, met de andere hand het stuurtje om het kanon te richten en dan blijft er nog één vinger over om te vuren. Boven- dien was het warmtebeeld nog niet beschikbaar. Ik moest boven pantser om een goed beeld van de situatie te krijgen.” Daarnaast werken zijn verbindingen niet en moet hij ook om die reden regelmatig zijn hoofd


en Erik telt diverse inslagen op zijn voertuig. “Op dat moment had ik niet het idee dat ik gevaar liep, maar het had heel anders kunnen aflo- pen”


Op eigen troepen Als hij na enige tijd het warmte-


‘Ik handelde


zoals ik dat in de oefeningen had geleerd’


boven het luik uitsteken om van zijn collega’s te horen waar de vijand zit. Dat trekt de aandacht van de vijand


24 oktober 2017


beeld wel kan gebruiken, ziet Erik dat de Romeogroep in de knel zit. De vijand rukt snel op richting hun positie en de Romeogroep kan geen kant op. De buitenring van het kamp staat daarmee op doorbreken. Erik neemt grote risico’s om hen te hel- pen. “De taliban lagen heel dichtbij en ik zag dat zij continue in dekking lagen. Daardoor konden zij zelf geen vuur uitbrengen. Ik besloot om vlak over de Romeogroep heen te vuren. Mijn groepscommandant dacht dat ik gek geworden was. Maar het had effect. De taliban moesten de dek- king in en de Romeogroep kon de aanval afslaan.”


Kruis van Verdienste Voor zijn optreden ontving Erik


in 2007 uit handen van toenmalig minister van Defensie Henk Kamp een dapperheidsonderscheiding, het Kruis van Verdienste. Het kwam voor hem als een verrassing.


“Het was gewoon mijn werk. Als zoiets gebeurt, dan komt er zoveel adrenaline vrij dat je gewoon gaat handelen. Je doet dan het eerste wat in je opkomt, zonder na te denken. Ik merkte ook dat je gaat handelen zoals je in de trainingen hebt geleerd. Toen ik bij het voer- tuig kwam, deed ik direct mijn scherfvest uit. Dat is nodig om de schutterstoren in te kunnen gaan, maar met alle kogels die mijn kant uit kwamen, was dat natuurlijk een groot risico.” Inmiddels werkt Erik als korporaal bij de onderzeedienst en vaart hij alweer een paar jaar op de Walrus. In die hoedanigheid heeft hij ook diverse missies op zijn naam staan. In 2012 maakte hij deel uit van de NAVO-missie Atalanta voor de kust van Somalië. “Eén keer hebben we een gekaapt schip in kaart kunnen brengen, waarna een Deens fregat onze informatie gebruikt heeft om het schip te ontzetten. Hoewel je vijf maanden op een kluitje zit, vond ik de saamhorigheid en gezellig- heid bijzonder. Vergelijkbaar met de landmacht, alleen heb je onder water niet de spanning van allerlei dreigingen, zoals we die wel in


‘Na afloop zagen we kogelgaten in onze slaapzakken zitten’


Uruzgan hadden. En met alle havens die je aandoet, zie je toch meer van de wereld dan bij de landmacht.” Hoewel hij zich goed op zijn plek voelt bij de marine, denkt Erik nog regelmatig terug aan die dag in sep- tember 2016, elf jaar geleden. “Ik ben blij en trots dat ik dit heb mogen doen. Uiteindelijk zijn er bij ons zelfs geen gewonden gevallen. Dat had heel anders kunnen gaan. Na afloop zagen we bijvoorbeeld kogel- gaten in onze slaapzakken zitten. We hebben op dat moment alles gege- ven, met het maximale resultaat. Het geeft mij ook een geruststellend gevoel dat ik onder vijandelijke drei- ging reageer zoals ik zou moeten reageren.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65