search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
“Beton is een veilig en duurzaam bouw- materiaal”


draagt wereldwijd voor 9 procent bij aan de CO2


tiek. Niet alleen de productie van bouwmaterialen, maar ook de energieconsumptie in gebouwen levert een forse bijdrage aan de CO2


De bouwindustrie is één van de belangrijke spelers in de mondiale CO2 -problema-


-emissie. Alleen al het product beton -uitstoot. Een interessant gesprek


met Ron Peters, directeur van Betonhuis, waarbij we nader ingaan op het imago van beton en thema’s als duurzaamheid, circulariteit en wet- en regelgeving.


Jos van Maarschalkerweerd B Nederland


etonhuis is dé branche- vereniging van de cement- en betonindustrie en is op


1 december 2017 ontstaan toen het cement- en ging


voor in en


betoncentrum, de vereni- betonmortelfabrikanten de


branchevereniging


van betonproducten-producenten haar krachten bundelden. Deze industrie is de grootste toeleverancier voor de bouw.


Wat is beton? Beton is al een eeuwenoud product, dat dateert al uit het Romeinse Rijk. Romeins beton, ofwel opus caemen- ticium, was een materiaal dat werd gebruikt in de bouw tijdens de late Romeinse republiek gedurende de hele geschiedenis van het Romeinse Rijk. Romeins beton is gebaseerd op hydrau- lisch bindende kalk, waarbij veel van de materiaalk waliteiten soortgelijk zijn aan modern portland cement. Ron Peters: “Het oudste gebouw van beton uit die tijd is het Pantheon. Beton is een prach- tig materiaal, waar je heel veel mee kan. Het unieke van beton is dat het vorm- vrij is, dat het bijna voor de eeuwigheid meegaat en dat je er robuuste bouw- werken mee kan maken. Vloeibaarheid, uithardingstijd en druksterkte kan je allemaal sturen met de samenstelling van je mengsel. Bijvoorbeeld met hoge-


6 Nr.6 - 2020 OTAR


Ron Peters | © Betonhuis


sterktebeton kunnen hele slanke con- structies worden gemaakt, waardoor architectonische meerwaarde ontstaat. En in de wegenbouw worden tal van toepassingen gebruikt geluidsschermen,


zoals barriers, rotondes, fietspaden


en opstelplaatsen. Door de vele ver- schijningsvormen van beton zeg ik altijd: beton is niet zomaar beton.”


Ontwikkelingen Ron Peters: “De wereld staat niet stil. Daarom hebben we trends en ontwik- kelingen in de cement-betonindustrie in beeld gebracht. Trends en ontwik-


kelingen op het gebied van ecologie, demografie, politiek, economie, sociaal cultureel en technologie. Om een paar markante issues te noemen: het kli- maatakkoord van Parijs, veranderende regelgeving vanuit Europa, de CO2


stikstofproblematiek, betaalbare


het als kwalitatief, tekort nieuwbouwwoningen,


anderende woonvraag - zowel kwan- titatief


bouwproces (BIM/VR) en robotisering (3D printing). Door klimaatverandering is momenteel het meest pregnante onder- werp CO2


-reductie. Ik kan niet ontken- nen dat beton wereldwijd een substan-


- en aan ver-


industrialisering


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48