search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
GEZONDHEIDSZORG


GEZONDHEIDSZORG


COLOFON


Vakblad voor managers beheer en onderhoud infrastructuur. Uitgave onder licentie van de Vereniging van Infrabeheerders (VIB), voorheen VWAR, www.vib-infra.nl Uitgave 1-2020, jaargang 101 Verschijnt 7x per jaar ISSN 0376-6799


Doelgroep


Managers beheer en onderhoud infrastructuur en mobiliteit binnen het bedrijfsleven (grond-, weg en waterbouw), Rijkswaterstaat, ProRail, provincies, gemeenten, waterschappen en onderwijsinstellingen.


Uitgever AcquiMedia Amstelwijckweg 15, 3316 BB Dordrecht, Henk van der Brugge,


tel. 0184-481041, info@acquimedia.nl Hoofdredactie


Jos van Maarschalkerweerd


Eindredactie Dietske van der Brugge


Redactie Richard Mooyman, Wink Sabée, Jos van Maarschalkerweerd, Wilma Schreiber, Hans van Eerden.


Advies en begeleiding leden Redactie Advies Commissie VIB: Kees Abrahamse, Rindert van Dalen, Paul Huisinga, Hans van der Togt, Jos van Maarschalkerweerd, Jan Pijnappel, Bart van der Roest, Gerrit Schenk, Rob van der Plaat, Jos Peltenburg.


Redactie-adres Verhaalsuggesties, persberichten, productnieuws, evenementen, noviteiten en reacties kunt u mailen naar redactie@otar.nl


Vormgeving


Jessica Dales, Dock35Media B.V. Druk


Damen Drukkers


Abonnementsvormen losse uitgaven, adreswijzigingen zie www.otar.nl


AcquiMedia heeft in nauwe samenwerking met de Redactie Advies Commissie van de VIB deze uitgave van OTAR samengesteld. De VIB en de uitgever zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid aangaande inhoud en vormgeving van het magazine OTAR. Desalniettemin aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden. Reproductie van artikelen of delen van artikelen uit dit blad, op welke wijze dan ook, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de uitgever.


OTAR als crossmediaal platform OTAR biedt een platform waarbij meerdere mediavormen (bijv. tijdschrift, website, digitaal magazine, digitale nieuwsbrief) kunnen worden ingezet voor het bereiken van uw communicatieve en commerciële doelstellingen.


www.otar.nl


Bladmanagement en advertentieverkoop AcquiMedia Henno Ploeg T 0184-481045 Info@otar.nl


Traffi c AcquiMedia


Fabiënne Leenart T 0184-481044


fabienne@acquimedia.nl ACQUIMEDIA IS UITGEVER VAN:


REDACTIONEEL


De blik vooruit


Op het moment van schrijven van deze column dijt het Corona- virus nog steeds in hoog tempo uit en wordt de roep om een complete lockdown sterker. Aan dat beeld moet ik nu even niet denken, hoewel dat bij het verschijnen van dit nummer wel de realiteit kan zijn. Daarom hoop ik dat u bij het lezen van deze OTAR in gedachte even kan ontsnappen aan de greep van het Coronavirus.


In dit nummer treft u een grote diversiteit aan onderwerpen aan, variërend van weg- en railinfrastructuur, waterbouw gecombi- neerd met natuurontwikkeling, innovatie en omgevingsmanage- ment á la carte. Een paar tipjes van de sluier. Bij dit alles speelt beton al eeuwenlang een prominente rol, een fantastisch product dat dateert al uit het Romeinse Rijk. Maar bij de productie van beton en met name cement komen grote hoeveelheden CO2


vrij.


Hoe duurzaam is beton eigenlijk? Een interessant gesprek met Ron Peters, de directeur van Betonhuis, dé branchevereniging van de cement-en betonindustrie. Een mooie en zeer innovatieve ontwikkeling is 3D-printen, ook voor de betonindustrie. Wat gaat 3D printen betekenen voor de bouw en voor ons milieu?


Medio 2023 gaat de Hedwigepolder onder water. Dat druist lijnrecht in tegen het karakter van de Zeeuw, die al eeuwenlang strijdt tegen het water. In het arti- kel over de Hedwigepolder voel je deze strijd, de berusting en de wens om naar de toekomst te kijken. Met een identiteitsgerichte gebieds- ontwikkeling wordt nu samen met de bewo- ners gestreefd naar een vergroting van de potentie van het gebied. Is dit niet hét voorbeeld hoe omgegaan moet worden met weerstand?


Ik wens u veel leesplezier.


Jos van Maarschalkerweerd Hoofdredacteur OTAR jos.van.maarschalkerweerd@otar.nl


OTAR Nr. 6 - 2020


3


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48