search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Hedwigepolder: de weerstand voorbij?


Het moment nadert dat de Hertogin Hedwigepolder weer onderdeel wordt van de natuur en het water van de Westerschelde. De voorbereidingen om medio 2023 de polder te kunnen inunderen verlopen voor- spoedig. Hetproces om ‘op de zee verworven land’ weer aan de zee terug te moeten geven druist nog steeds in tegen het gevoel van veel Zeeuwen. De juridische procedures mogen dan zijn afgerond, de weerstand is nog niet geheel verdwenen. Hoe ga je daarmee om? Een gesprek met de project- leiders Eva Haverkorn van Rijsewijk en Richard Rozemeijer van Provincie Zeeland.


Jos van Maarschalkerweerd D


e Lage Landen hebben een lange


wateroverlast.


geschiedenis In


van Vlaan-


deren was de oorzaak vaak de invloed van de getijden van de Noordzee op de Schelde en haar zijrivieren. Dat kan bij stormvloed leiden tot extreem hoge waterstanden en overstromingen. Na rampzalige overstromingen zoals die van 1953 en 1976, lanceerde de Belgi- sche overheid in 1977 het Sigmaplan. Dat bestond uit drie maatregelen: ste- vigere en hogere dijken voor het volle- dige bekken van de Zeeschelde, gecon- troleerde


overstromingsgebieden om


uitzonderlijk hoge waterstanden op te vangen bij stormvloed en een stormvloed- kering in Oosterweel, vlakbij Antwer- pen. De stormvloedkering is overigens


28 Nr.6 - 2020 OTAR


Richard Rozemeijer en Eva Haverkorn van Rijsewijk | Foto: Jos van Maarschalkerweerd


Geografi sche locatie – plankaart nooit gerealiseerd. Het Nederlandse


programma ‘Ruimte voor de rivier’ lijkt in dat opzicht op het Sigmaplan.


Geschiedenis Hedwigepolder De Hertogin Hedwigepolder is een inge- polderd deel van het Verdronken Land


van Saeftinghe, een natuurgebied in Zeeuws-Vlaanderen op de grens met Vlaanderen. De polder ligt tegen de Nederlands-Vlaamse grens en grenst aan de Vlaamse Prosperpolder. Het gebied was al vóór de Tachtigjarige Oor- log (1568-1648) bedijkt. Tijdens deze


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48