search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
houdt regio


Maasdeltatunnel in aanbouw, zuidoever Rozenburg


Twee tunnelelementen Rijkswaterstaat maakte een referen- tie-ontwerp van een afgezonken tun- nel, bestaande uit zes tot acht elemen- ten die elders zouden worden gebouwd in een bouwdok. BAAK kwam met een heel ander plan: een tunnel met een kor- ter afgezonken deel, opgebouwd uit twee lange tunnelelementen. “Wij hebben besloten om twee grote zink- elementen op locatie te bouwen”, zegt Robbert de Groot, directeur uitvoering BAAK. “Zowel aan de noordzijde van het Scheur als aan de zuidzijde bouwen we één tunnelelement, in de beide toerit- ten van de tunnel.” Van der Meer: “BAAK heeft een heel ander ontwerp met veel minder omgevings hinder -in dit geval voor de scheepvaart- bedacht en daar heel goed op gescoord.”


Stremming waterweg De Groot: “Het afzinken van die twee tunnelelementen


neemt


laad- en loskade kunnen realiseren, waardoor we veel materialen via het water kunnen aanvoeren. Dat zorgt voor minder overlast op het onderliggend wegennet.” Het


langste tunnelelement krijgt een


lengte van 205 meter. “Omdat we de overspanning van het Scheur wilden bekorten om het met


twee tunnelele-


menten te kunnen doen, hebben we met name aan de noordkant een grote bouwkuip gerealiseerd. Dat was ook nodig om een bouwdok voor het tunnel- element te krijgen met voldoende lengte en voldoende diepte”, aldus De Groot.


straks maar


twee weekenden in beslag. Bij het refe- rentie-ontwerp zou de waterweg vaker gestremd moeten worden. Een ander voordeel van onze keuze is dat we een


Uitdaging “Met dit concept van BAAK ligt er een mooie uitdaging bij het ontwerp en de realisatie van dit project”, zegt Sallo van de Woude van Rijkswaterstaat. “Zo heb je met deze korte afgezonken tun- nel een hele diepe toerit. Het is wel vaker gebeurd dat er een afzinkelement in een bouwdok wordt gebouwd, en dan eruit wordt gevaren. Maar hier gaat het om een bouwdok bovenop de tunnel toerit waarin


de tunnelelementen moeten


gaan opdrijven. Dat is niet eerder ver- toond. Dat maakt dit project uniek.” De Groot: “We gebruiken bestaande technieken als combiwanden, verticale ankers en gewapend onderwaterbeton. Maar het is allemaal wat zwaarder en extremer dan we gewend zijn, als je kijkt naar de afmetingen en diepte van onze bouwput, de lengte van de ankers en combiwanden. Dat maakt het uitdagend om het op een goede manier voor elkaar te krijgen.” De bouw loopt


tot dusverre voorspoe-


dig, aldus De Groot. Dit mede dankzij uit gebreid onderzoek vooraf en een test- programma. “We mogen niet klagen over hoe het tot nu toe is gegaan. We hebben meerdere boorbedrijven aan ons gebon- den om de 7500 verticale ankers te boren. Dat is in Nederland in deze aan- tallen en lengte nog niet vertoond.”


DE MAASDELTATUNNEL IS OPGEBOUWD UIT TWEE LANGE ZINKELEMENTEN, OP LOCATIE GEBOUWD


Kritische bouwstappen De Groot: “Bij iedere kritische bouwstap gebruiken wij een start-/stopformulier met alle randvoorwaarden om door te kunnen gaan. Zijn de vervormingen bin- nen de perken gebleven? Zijn de water- standen binnen- en buiten de kuip con- form het ontwerp?” “Dat soort zaken controleren we de hele tijd, meer dan we normaal doen. Juist omdat het een diepe bouwput is, aan het Scheur. Je wilt natuurlijk geen lekkage met mensen in de bouwput. Dat zal niet


OTAR Nr.6 - 2020 25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48