search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Nieuw systeem voor langdurig onderhoudsvrij asfalt


Vooral binnen de bebouwde kom is asfaltonderhoud voor wegbeheerders een steeds groter wordende uitdaging. Hoe beperk je overlast voor de omgeving, voldoe je aan de wensen van weggebruikers, voldoe je aan milieueisen en blijven de kosten ook nog eens binnen de perken?


M en


et PenTack M heeft BMI Esha een sys- teem voor


asfalton-


derhoud ontwikkeld dat rekening houdt met deze aspecten. Na behandeling met het levensduurverlengende product is de weg jarenlang onderhoudsvrij en bestand tegen hoge temperaturen. En tijdens de uitvoering is de verkeershin- der minimaal. Hiermee introduceert BMI Esha een nieuw systeem voor oppervlak- behandeling dat alle kenmerken biedt waarnaar wegbeheerders op zoek zijn.


PenTack M PenTack M is een hoog gemodificeerde, verjongende bitumenemulsie die met speciaal sproeimaterieel op de verou- derde


rafelende asfaltverharding


wordt gesproeid. Direct daarna wordt het geheel met een speciale mix van fijne mineralen afgestrooid. In een tijdsbestek van ca. 1 uur is de weg weer begaan- baar voor het verkeer en is de weg voor jaren vrij van onderhoud. Onderzoek door onafhankelijke laboratoria


toont


aan dat de toepassing van het materi- aal de levensduur van asfalt verlengt. Het hoog gemodificeerde bitumen van PenTack M en de snelle afstrooiing van het wegdek creëert een blijvende mas-


tiek, schrale oneffenheden zijn blijvend gevuld. Naast deze eigenschappen is PenTack M bestand tegen hoge tempe- raturen. Tot wel 60 °C kleeft het materi- aal niet aan banden.


LVO Meer dan 20 jaar geleden introduceerde BMI Esha levensduurverIengend asfalt- onderhoud in Nederland. Met PenTack, een bitumineus asfaltverjongend sys- teem, is aangetoond dat het voorkómen van schade aan wegen veel effectiever en voordeliger is dan het achteraf her- stellen


van schade. Rijkswaterstaat


heeft PenTack als LVO maatregel geva- lideerd en het systeem wordt op grote schaal toegepast. Nu introduceert BMI Esha PenTack M.


Over BMI Esha Bitumen is essentieel voor het binden, afdichten en beschermen van asfalt. BMI Esha (Esha Infra Solutions) heeft ruim 90 jaar ervaring in de ontwikkeling, pro- ductie en verwerking van bitumineuze producten. Dat zie je terug in de oplos- singen voor de aanleg en het onderhoud van asfalt en civiele kunstwerken, die het bedrijf aan vele landen in Europa levert. Altijd functioneel,


duurzaam. BMI Esha beschikt over een eigen R&D Center en werkt samen met diverse partijen in de markt. BMI Esha vertegenwoordigt de civiele tak van BMI Group in Nederland. BMI Group is de grootste producent in Europa van dakbedekking, maar ook van toonaan- gevende waterdichte oplossingen voor civiele projecten.


Per 1 augustus 2020 is Esha Infra Solu- tions B.V. juridisch gefuseerd met Icopal B.V. Dit betekent dat Esha Infra Soluti- ons B.V. als juridische entiteit is opge- gaan in Icopal B.V. Zowel Esha Infra Solutions B.V. als Icopal B.V. behoren tot BMI Group. Het merk BMI Esha en het product portfolio blijven onveranderd.


innovatief en


Meer informatie www.esha.nl


OTAR Nr. 6 - 2020 37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48