search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Gebruik van bevestigings- middelen berekenen met HECO-calculatiesoftware HCS


Om projecten zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wordt veel waarde gehecht aan een goede planning. Plan- ners streven niet alleen bij grote mate- riaalposten als balken en beton naar een nauwkeurige calculatie. Dankzij de HCS 4.0 calculatiesoftware van HECO Schrauben, kunnen plan- ners zelf de kleine maar niet onbe- langrijke details van het bevestigings- materiaal berekenen en plannen. Met behulp van een nieuwe module van de calculatiesoftware kun- nen planners en bouwprofessionals nu ook de toepassing van schroefankers in verschillende soorten metselwerk berekenen.


HECO Schrauben NL


de calculatiesoftware HCS over een module voor ankerdimensionering. Deze module biedt in versie HCS 4.0 een extra voordeel: omdat de MULTI-MONTI-plus schroefankers van HECO een algemene toelating hebben


V


in metselwerk onder blootstelling aan brand,


is de berekening van deze bij-


zondere toepassing nu ook mogelijk met de calculatiemodule. Daarnaast laat HCS nu alle gangbare steensoorten voor metselwerk zien zoals baksteen, (mas- sief) kalkzandsteen, kalkzandsteen XL en gasbeton. Het grote voordeel voor planners: dank- zij de HCS-berekeningen kunnen ze het veilige en kostenefficiënte gebruik van de bevestigingsmiddelen verifië- ren en worden met enkele kliks moge- lijke oplossingen voor bevestigingen in bouwopdrachten aangereikt.


oor de berekening van de belasting


en toepassing van schroefankers beschikt voor bevestigingen


Nauwkeurige berekeningen Al bijna 15 jaar profiteren ontwerpers, planners, calculators en vakmensen van de goede calculatiesoftware HCS van HECO. De software ondersteunt bij het kiezen van de juiste producten voor houtconstructies en bevestigingen. De software leidt gebruikers intuïtief door het programma en biedt ze de keuze uit zes hoofdmodules; van wand- bevestiging, het monteren van relingen en het aanbrengen van dakisolatie tot en met het berekenen van het bewijs van opwaartse kracht, houtconstructies en gevels. Na het invoeren van de spe- cifieke projectgegevens beoordeelt de software welke soort schroef het meest geschikt is voor de gewenste toepassing. Tegelijkertijd geeft de software op basis van berekeningen aan met welke schroe- ven en in welke hoeveelheden de duur- zaamste oplossing bereikt wordt. De uitkomsten en de 3D-grafieken vor- men de basis voor de calculatie en de werkvoorbereiding.


De calculatiesoftware HCS 4.0 van HECO biedt de mogelijkheid hout- en andere verbindingen in enkele stappen nauw- keurig te berekenen.


Planners en vakmensen kunnen in de nieuwe module naast toepassingen in beton ook de toepassing van ankers in metselwerk snel en makkelijk berekenen.


Automatische updates De HECO-calculatiesoftware HCS 4.0 is in zeven talen verkrijgbaar en kan op www.heco-schrauben.de/hcs gra- tis gedownload of als CD-rom aan- gevraagd worden. Eenmaal geïnstalleerd, worden updates automatisch uitgevoerd. Overige han- dige features: via een YouTube-button krijgt de gebruiker toegang tot nuttige toepassingsvideo’s.


Bovendien zijn


onder de knop ‘laatste nieuws‘ aan- komende beurzen en trainingsdata van de HECO-Academy te vinden.


Meer informatie www.heco-schrauben.nl/


OTAR Nr.6 - 2020 33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48