search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Noord-Brabant de duurzaamste


Sinds 2016 analyseert het Aanbestedingsinstituut, in opdracht van Bouwend Nederland, alle openbare aanbestedingen en kijkt in hoeverre duurzaamheid een belangrijk gunningscriterium is. Ondanks de hoge ambities speelde duurzaamheid in 2019 bij slechts 35,2% van de openbare aanbestedingen een rol in de gunning. In 64,8% werden géén duurzame gunningscriteria toegepast! Gelukkig zijn er ook uitzonderingen. Op 12 oktober publiceerde het Aanbestedingsinstituut voor de tweede keer de Top 25 van opdrachtgevers die wel zwaar gunnen op duurzaam- heid. Benieuwd wat de opvallende verschillen met vorig jaar zijn?


Voordat ik daar verder op in ga wil ik de provincie Noord-Brabant en in het bijzonder gedeputeerde Christophe van der Maat van harte feliciteren. Voor de twee keer voert zij de Top 25 aan. En dit keer steekt de nummer één met kop en schouders boven de rest uit. Van de acht openbare aanbestedingen gunde zij er maar liefst vijf met de zwaarste duurzame gunningscriteria.


De gemeente Venlo staat op een mooie tweede plek en paste bij zeven van de acht geregistreerde aanbestedingen duurzame gunningscriteria toe, waarvan vier in de hoogste categorieën. Ook Rijkswaterstaat kreeg een podiumplaats en steeg vijf plekken naar de derde plaats. Bij ruim 30% van de 63 aanbestedingen speelde duurzaamheid een grote rol.


Ik wil alle partijen op deze lijst feliciteren en bedanken dat jullie bedrijven de kans geven om zich met duurzaamheid echt te onderscheiden! Jullie stellen ondernemers de juiste vragen die hen in staat stellen om jullie duurzame wensen in te vullen met slimme innovaties.


Ik roep andere opdrachtgevers op hier een voorbeeld aan te nemen, en al in een vroeg stadium de samenwerking te zoeken met de markt. Geef duurzaamheidscriteria in aanbestedingen zo vorm dat zij echt uitgedaagd wordt om duurzamer te bouwen. En laat deze criteria zo zwaar meewegen dat bedrijven uitgedaagd worden om verder te innoveren en zich hiermee echt kunnen onderscheiden in de markt.


De volledige lijst is terug te vinden op bouwendnederland.nl/top25. Wilt u volgend jaar (hoger) op de lijst staan, maar weet u niet goed hoe u dat aanpakt? Het Aanbestedingsinstituut helpt u graag op weg. Stuur hiervoor een e-mail naar info@aanbeste- dingsinstituut.nl, en de aanbestedingsexperts nemen contact met u op.


Maxime Verhagen Voorzitter Bouwend Nederland


OTAR Nr. 6 - 2020


11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48