search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Het sporenschema voor de railterminal, met links emplacement Gekkengraaf (het publieke deel met aankomst- en vertreksporen) en rechts het Cabooter-terrein | Illustratie: Logitech


“We hebben in 2015 geroepen dat de publieke aansluiting eind 2019 klaar zou zijn. Dat is alleen mogelijk als er com- mitment is en je de juist partners en mensen aan boord hebt die met al hun expertise hetzelfde doel voor ogen heb- ben en elkaar eenvoudig weten te vin- den. We gingen de dialoog aan over de regels en bleven niet steken in discus- sies over procedures.” Eén teken van commitment was dat Pro- Rail het eigen projectteam in stand hield nadat de publieke aansluiting was gere- aliseerd. Van Kruisbergen: “November vorig jaar waren we technisch-inhoude- lijk klaar, maar gevoelsmatig pas eind juni, toen de eerste testtrein werd ont- vangen. We wilden de kennis borgen van wat er is gebouwd, zodat we in juni een- voudig de poort naar Cabooter konden openen.” Van Langh: “Als een project is afgelopen gaan de mensen in andere projecten aan de slag. Het was daarom bijzonder dat dit team in stand bleef en er geen nieuw team, met misschien weer een andere scope, nodig was om het laatste stapje te zetten.” Van Kruis- bergen: “Het was kicken toen de eerste testtrein de terminal opreed. Nu samen op naar de eerste volle containertrein.”


Meer informatie www.greenportvenlo.nl www.prorail.nl


Verrassende winnaar: Cabooter


De railterminal gaat geëxploiteerd worden door Cabooter Group, een ervaren regionale logistiek dienstverlener uit Venlo die een snelle groei doormaakt. Dat was – gezien de deelname van grote internationale partijen – de enigszins verrassende uitkomst van de Europese tender van Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo in 2014. De tender bestreek engineering, realisatie en exploitatie. De railterminal beslaat 15 ha en krijgt acht sporen. Daarmee wordt het de grootste inland railterminal van Europa. “Het ging om een EMVI (economisch meest voordelige inschrijving, red.) en uiteinde- lijk had Cabooter gewoon de beste inschrijving”, verklaart projectmanager Ernst-Jan van Langh van het ontwikkelbedrijf. “Ze hebben op alle vlakken aangetoond dat het een haalbare casus was om hier een railterminal te realiseren en exploiteren. Ook voor engineering en realisatie een plan maken was voor hen best een uitdaging. Dat vergde ondernemerschap en langetermijnvisie.”


De business case was gebaseerd op de overslag van aanvankelijk 300.000 teu per jaar en daarna een groei naar 600.00 teu (twenty foot equivalent unit – een 40-voets container is 2 teu). Dat vergt vier, respectievelijk acht sporen op de terminal. Van Langh: “De afweging voor Cabooter was eerst vier sporen aanleggen en later de groei pakken of gelijk die acht sporen.” Uiteindelijk is gekozen voor meteen acht sporen, tot tevredenheid van Van Langh en ProRail-projectmanager Jos van Kruisbergen: “Met alle ondergrondse infrastructuur die aangelegd moet worden is het jammer als je eerst opteert voor vier sporen. Het gaat ook om het rendement van de publieke investering.” Daarvoor heeft Cabooter een sluitend plan moeten presenteren. Inmiddels heeft Cabooter de terminal in sneltreinvaart uit de grond gestampt. Eind juni werd de private terminal officieel aangesloten op het publieke deel en kon de eerste testtrein worden ontvangen. In oktober start Cabooter, met minstens vier van de acht sporen, de feitelijk exploitatie.


www.cabootergroup.com


OTAR Nr. 6 - 2020


45


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48