search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Keerwandoplossingen op maat


Keerwandoplossingen op maat, waarbij duurzaamheid en innovatie centraal staan, vinden vaak hun toepassing in de GWW. Bosch Beton is een gespecia- liseerd bedrijf dat betonnen keerwanden produceert en verkoopt in de grond, weg- en waterbouw en de agrarische sector in Nederland en daar buiten. Het ambitieuze familiebedrijf doet dit vanaf hun state-of-the-art fabriek in Barneveld.


Bosch Beton K


eerwanden zijn regelmatig onderdeel van een infra- structureel project, waarin


wordt samengewerkt met diverse bouw- bedrijven, advies- en ingenieursbureaus en spoorwegbeheerders. Zo heeft Bosch Beton vanaf het begin meegedacht over een perfect passende oplossing voor de aanleg van het ecoduct Clemens Cornielje over de N302, vlakbij Nieuw Milligen en Hoog Soeren. Het bedrijf leverde zo’n 130 meter keerwanden van 1,25 tot 3 meter hoog, inclusief aan- sluitingen op de landhoofden en maat- werk zoals afschuiningen. In IJmuiden realiseerde Bosch Beton langs de zee een duinregel van keerwanden. Het zijn in totaal vier rijen keerwanden op elkaar met daartussen duinen en een fi etspad. Voor de aanleg van het nieuwe parkeerter- rein bij de KNVB in Zeist produceerde het Barneveldse


familiebedrijf keerwanden


in verstek, met een dynamisch karakter doordat ze deels zijn afgeschuind.


Bosch Beton is betrokken bij diverse spoorprojecten. Zoals station Chèvremont in Kerkrade, waarbij zij de bestaande hel- lingbaan vernieuwden met keerwanden, zodat de toegankelijkheid van het sta- tion verbeterde. De structuur van deze


10 Nr.6 - 2020 OTAR


keerwanden is een speciaal ontwerp naar de spoorlayout van een emplace- ment. Ook bij station Zaandam Kogerveld werden zgn. structuurwanden toegepast. Station Bussum Zuid onderging een meta- morfose, waar een keerwandconstructie dienstdoet als grondkering. Een deel van de keerwanden is hier afgeschuind en in verstek gezaagd, waardoor de buiten- kanten mooi weglopen. Voor de regionale sneltramlijn


Utrecht-Nieuwegein-IJssel-


stein (SUNIJ-lijn) maakte Bosch Beton speciale keerwanden, perronplaten en abrifunderingen. Het bedrijf tekende voor het ontwerp en de uitwerking in 3D.


Grond- en waterkering Keerwanden zijn een goede oplos- sing om niveauverschil op te vangen in de openbare ruimte, architectonisch ontwerp of in het landschap. Dat deze wanden water kunnen keren, getuigt onder andere het project De Gele Lishof in Heerhugowaard. Deze woonwijk is gebouwd op een schiereiland. Rondom dit eiland zijn keerwanden geplaatst die fungeren als grond- en waterkering. In De Zilk staan honderden meters keerwand rond een voetbalterrein om als water- kering te dienen. Samen met een civiel- technisch


adviesbureau


over een oplossing voor de waterkering bij de boulevard in Delfzijl. Dit bouw- project wordt momenteel gerealiseerd.


Waterkering rond voetbalterrein De Zilk


Structuurwanden bij station Chèvremont in Kerkrade


Duinregel van vier rijen keerwanden langs de zee in IJmuiden


Meer informatie www.boschbeton.nl


BREEAM is nagedacht


De fabriek van Bosch Beton is BREEAM-outstanding ontworpen en daarmee één van de meest duurzame betonfabrieken in Nederland. Het doel is een 100% circulaire productie van keerwanden.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48