search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Rens Boone en Marthe Veenis over de Nederlandse CAD Standaard


Movares ziet brede toekomst voor NLCS


Een brede glimlach. Daarmee beantwoor- den Rens Boone en Marthe Veenis de vraag of ze toekomst zien in de NLCS. Daarna volgt een volmondig ‘ja’, want Veenis en Boone (beiden werkzaam bij Movares) zijn binnen Movares kartrekkers van de brede implementatie van de Nederlandse CAD Standaard. “Het is toch logisch dat we allemaal dezelfde taal spreken?”


Aydemir Çetin (Movares) en Jacqueline Meerkerk (BIM Loket) Ted Gijsel B


oone studeerde in 2015 af aan de Hogeschool van Amsterdam. “Daar werkten


we al met de NLCS”, vertelt hij. “Ik heb zelfs nog les gehad van Richard de Nier, een van de grondleggers van de NLCS. Voor mij was het dus altijd al de stan- daard.” Het grote voordeel? De wegontwerper noemt er twee. “Ten eerste dat de NLCS een zeer uitgebreide tekenstandaard is. En ten tweede dat je niet meer hoeft te bedenken hoe je je tekening zó kunt vormgeven, dat een ander ‘m begrijpt. Je hebt een helder kader waarin je niet hoeft na te denken over de opbouw van je tekening. Daardoor kun je je volledig richten op wat dit vak zo leuk maakt: ont- werpen, jouw technische werkelijkheid een plek geven in de wereld om je heen!”


22 Nr.6 - 2020 OTAR


Bredere horizon Veenis is het eens met de woorden van haar collega. Sterker nog: namens Mova- res en het BIM Loket (de beheerder van de NLCS) is ze projectmanager van twee NLCS-projecten. Veenis: “Waar de NLCS nu nog vooral de standaard is voor de GWW-sector, zoeken we uitbreiding naar andere sectoren. Eén ervan is het stede- lijk spoor, een sector die het belang van NLCS-toepassing onderkent. Zo is er een convenant ondertekend door de Amster- damse stadsvervoerders GVB en Metro en Tram, het Rotterdamse RET, HTM Den Haag en het BIM Loket. Samen onder- zoeken we uitbreiding van de NLCS, onder andere via nieuwe objecten voor de ontwikkeling en het beheer van stede- lijk spoor.” De motivatie daarvoor is identiek aan de beweegredenen die GWW-partijen hebben, aldus de adviseur systeem- integratie: “Uniformiteit in het tekenwerk,


overdraagbaarheid en minder gepuzzel. Dankzij de heldere structuur krijg je een- duidige tekeningen. Daardoor bespaar je veel tijd en geld, én je voorkomt misver- standen.”


Ketensamenwerking in netbeheer Het tweede project waarbij Veenis als manager optreedt, is het streven naar ketensamenwerking


en eenduidigheid


in het netbeheer. “Ook hierin streven we naar standaarden”, aldus Veenis, “maar dan voor de ondergrondse infrastruc- tuur. Bijvoorbeeld in het Informatiemodel Kabels en Leidingen, het Presentatie- model Kabels en Leidingen en het Digi- taal Samenwerking Platform. We verken- nen nu de behoeftes en werken aan een eerste plan van aanpak. Hierin kan de NLCS een belangrijke rol spelen.” Veenis noemt hierbij


nadrukkelijk de


naam van Movares-collega Aydemir Çetin, senior adviseur van Movares en


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48