search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
#INFRATECH2021 #INFRATECH2021 #INFRATECH2021 #INFRATECH2021


#INFRATECH2021 #INFRATECH2021 #INFRATECH2021 #INFRATECH2021


ift-2021-advertentie-90x130-hr.pdf 1 9-10-2020 14:37:01


Drinkwater Vanwege het succes van de waterberging bij het Kas- teel zijn er verregaande plannen om deze oplossing - het koppelen van wateroverlast aan een watervraag - ook op andere plekken in de stad toe te gaan passen. Verlinde: “Nu is drinkwater nog spotgoedkoop en altijd voorra- dig, maar aangezien we met steeds grotere periodes van droogte te maken krijgen is het hergebruik van regenwater een goede oplossing.” Van Gilst: “Ook hier zie ik mogelijkheden voor het gebruik van olifantsgras. Dat is een rietachtig gewas dat al veel wordt toegepast in helofytenfilters om water te reinigen. Zo zie je dat er heel veel bij elkaar kan komen op een stukje grond in de stad dat je misschien even niet benut. Door er een gewas als het onze op te laten groeien doe je iets aan het terugdringen van de hitte in de stad en het zuiveren en bergen van water. En vervolgens kun je van het gras iets maken dat je kunt gebruiken voor de inrichting van de stad. Dat is een prachtige circulaire oplossing.”


VRAAG EN DE OVERLAST VAN WATER ZIJN


SUCCESVOL AAN ELKAAR GEKOPPELD


IFT2021_adv_230x297mm-02.indd 1 IFT2021_adv_230x297mm-02.indd 1 IFT2021_adv_230x297mm-02.indd 1 IFT2021_adv_230x297mm-02.indd 1 28-9-2020 09:36:48 28-9-2020 09:36:48 28-9-2020 09:36:48 28-9-2020 09:36:48


C M Y CM MY CY CMY K


In de aanloop naar InfraTech 2021 wil InfraTech het platform zijn waar de verschillende partijen elkaar treffen en van elkaar leren. Mede daarom zijn er iedere maand online talkshows waar gepraat en gediscussieerd wordt over de verschillende thema’s van de vakbeurs. De onderwerpen van de InfraTech Series zijn afgeleid van de vijf trends van InfraTech 2021 – Move Forward: Mobiliteit & Logistiek, Digitale Infra, Klimaat & Verduurzaming, Vervanging & Renovatie en Human Capital. Onder de titel ‘InfraTech Series’ staan er al drie afleveringen online. Ga voor meer informatie over vakbeurs InfraTech en de InfraTech Series naar: www.infratech.nl


Het programma van de InfraTech Series voor de komende maanden:


Oktober - Trend: Vervanging & Renovatie Circulariteit gaat niet alleen over de toekomst, maar juist ook over hoe we het verleden kunnen “gebruiken”. Welke onderdelen van de infrastructuur kan je hergebruiken en hoe? En hoe realiseer je dat dan?


November - Trend: Vervanging & Renovatie (deel 2) Als we het circulaire gedachtengoed doorzetten, wat betekent dit voor opdrachtgevers en opdrachtnemers? We kunnen niet van de een op de andere dag circulair gaan werken. Welk effect heeft dit op organisaties en hoe gaan zij ermee om?


December - Trend: Human Capital Het samenbrengen van alle 5 de trends, want voor alles is Human Capital nodig. Waar liggen de uitdagingen nu, wat hebben we geleerd (ook m.b.t. de afgelopen maanden) en how do we Move Forward?


Abonneer u op het YouTube kanaal van InfraTech via: Infratech.nl/Series


36 Nr. 6 - 2020 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48