search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Slimmer, veiliger en duurzamer


Duurzaamheid is een van de hoofdprioriteiten in de wereld vandaag de dag en de invloed op het milieu kan aanzienlijk worden verminderd, als de juiste beslissingen worden genomen over hoe energie wordt gewonnen en aangevoerd. Eén uitdaging is dat de gegenereerde energie door vele duurzame energiebronnen nogal inconsequent kan zijn, hetgeen leidt tot mogelijke problemen met betrouwbaarheid. Met zijn Power Management System zorgt Bosch Rexroth voor de slimme oplossing om te voorzien in duurzame, consequente energie.


Zalmkwekerij in Noorwegen | Fjord Maritime AS, Noorwegen Bosch Rexroth I


edere industrie is op zoek naar manieren om koolstofvoetafdruk- ken te verminderen met behoud


van de noodzakelijke effi ciëntieniveaus. Sommige zijn zelfs begonnen met het genereren van hun eigen groene energie door middel van zonne-energie en wind- kracht en andere proberen om fossiele brandstoffen effi ciënter te gebruiken. Het is bij het implementeren van deze veranderingen echter fundamenteel om te investeren in een oplossing die ervoor zorgt dat de energievoorziening con- sequent en veilig blijft, en op hetzelfde moment duurzamer. Bosch Rexroth heeft een innovatieve oplossing


ontwikkeld om ervoor te


zorgen dat het kiezen van een duur- zamere manier om bedrijven van energie te voorzien niet tot compromissen leidt. Het PMS, of Power Management Sys- tem is een slimme oplossing, die ervoor zorgt dat de juiste hoeveelheid energie op het juiste moment wordt geleverd. “Het PMS is een vitale link tussen ener-


18 Nr.6 - 2020 OTAR


giebron en energieverbruiker,” aldus Gerard Swagten, Technische Onder- steuning Verkoop bij Bosch Rexroth. “Het is nuttig in een groot gamma van toepassingen en kan worden gebruikt in iedere combinatie van duurzame ener- giebronnen, en verder doeltreffend zijn om het maken van energie uit fossiel- brandstoffen effi ciënter te maken.”


Deskundigen in energie De Bosch Rexroth PMS-oplossing is nuttig in een groot aantal sectoren, met name die waar energie op afgelegen locaties nodig is. Met deskundigheid in het ontwikkelen van innovatieve oplos- singen die eersteklas hardware en soft- ware combineren, ontwikkelde Bosch Rexroth het PMS als eerste voor Fjord Maritime in Noorwegen. Rexroth werkt aan de zijde van Fjord Maritime om vis- kwekerijen te voorzien van een oplos- sing voor consequente, meer duurzame offshore-energie. “Wij hebben samengewerkt met Fjord Maritime om een betere manier te vinden om zalmkwekerijen van energie te voorzien en zo is het PMS ontstaan,”


legt Swagten uit. “Deze kwekerijen worden hoofdzakelijk van energie voor- zien door dieselgeneratoren, aangezien ze niet zijn aangesloten op het vasteland, wat niet de beste oplossing is wat betreft uitstoten en het milieu. Met ons PMS, in combinatie met accucellen, is het nu mogelijk om de dieselgenerator slechts 4 uur per dag te gebruiken, alleen maar om de accu’s te laden. Daarna levert het PMS de benodigde energie uit de accu’s en verminderen de kwekerijen de hoeveelheid brandstof die ze ieder jaar gebruiken met ongeveer 50.000 liter. Dit is beter voor het milieu en verlaagt de onkosten ook aanzienlijk.”


Oplossing voor alle behoeften Na deze geslaagde implementatie was het duidelijk dat het PMS nuttig zou zijn in een verscheidenheid aan toepassin- gen en industrieën, dus werkt Bosch Rexroth continu aan het onderzoeken van hoe het systeem zich kan aan- passen en veranderen al naargelang de specifi eke behoeften. “Wij hebben ongeveer 60 PMS-sys- temen in bedrijf of in productie, en we


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48