search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Keller heeft een alternatief voor heipalen


Grindkernen voor zettingsvrije fundering van civiele werken


Traditioneel worden in Nederland meestal paalfunderingen toegepast voor wegen, bruggen, viaducten en kademuren. Aan deze hei- en boortechnieken kleven echter nadelen, zoals geluidsoverlast, relatief veel CO2


uitstoot en de problematiek van


afvoer van mogelijk met PFAS vervuilde grond. Keller biedt met grindkernen een zettingsvrije funderingsconstructie aan zonder de hiervoor genoemde nadelen.


Marcel van Rijnbach - Rijnbach Textvisual


paalmatrassen (voor wegen). Door bodemdaling is Nederland geconfronteerd met meerdere verzakkingen van spoorlijnen, wegen of kademuren. Volgens de TU Delft, die de funderings- problemen onderzoekt, laat de bodemdalingskaart zien dat de impact van de zettingen veel groter is dan aanvankelijk werd gedacht.


V


Grondstabilisatie en -verbetering Een geschikte funderingstechniek is het aanbrengen van verdichte grindkolommen, terwijl tegelijkertijd ter plekke de bodem wordt verdicht en dus verbeterd. De grond wordt gestabiliseerd, waardoor zettingen en verzakkingen niet of nauwelijks zullen optreden. Er hoeft geen grond te worden afgevoerd. Bij de funderingstechniek van Keller kan gebruik gemaakt worden van grindvervangers, zoals gerecycled gra- nulaat. De uitvoering van de funderingstechniek is geluids- en trillingsarm, in tegenstelling tot heien.


Techniek verspreidt zich over Nederland Keller is in Nederland vooral bekend van jetgrouten en com- pensation grouting om bestaande funderingen van civiel- technische objecten te versterken. Richard Looij van Keller, dat onderdeel uitmaakt van het moederconcern Keller Group


20 Nr.6 - 2020 OTAR


an oudsher kiezen meeste opdrachtgevers en aannemers in de civiele sector voor paalfunderin- gen (bruggen, viaducten en bouwconstructies) of


Foto: Keller Funderingstechnieken


PLC: “De grindkerntechniek is bij veel funderingsspecialisten en grondmechanici in Nederland nog relatief onbekend, maar we merken dat deze techniek zich langzaam maar zeker ver- spreidt. Om hier op in te spelen, breiden we onze organisatie hiertoe uit. Daarnaast zijn we bezig met het verspreiden van rekenregels voor ingenieurs en funderingsspecialisten om hen bekender te maken met deze funderingstechniek en het geac- cepteerd te krijgen.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48