search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
moment los, zoals nu kennelijk ook het geval is”, aldus Heinsman. “Je kunt de achterconstructie ook schilderen, maar dan krijg je een heel ander effect plus dat schilderwerk heel erg vervuilt onder invloed van weer en wind. Daarmee is het onderhoudsgevoeliger dan tegels.” De derde optie die Aectual Rijkswater- staat aanreikte, zijn panelen die nu voor vloeren worden gemaakt. “Daarbij vul- len we een patroon in met een bindmid- del zoals cement of een biokunststof, en een kleine steentoeslag. Wellicht dat we van deze interieuroplossing integrale panelen kunnen maken, die ook op tun- nelwanden zijn toe te passen.”


Trap van beton gemaakt met 3D-geprinte mal | Foto: Aectual


Specifieke klantvraag Rijkswaterstaat heeft inmiddels interesse getoond in de 3D-printing activiteiten van Aectual en legde meteen een vrij speci- fieke vraag neer: in tunnels hebben we regelmatig last van loslatende tegels, hebben jullie daar een oplossing voor? “Het vervangen van tegels is natuurlijk behoorlijk arbeidsintensief en bovendien moet de tunnel dan een tijd dicht. Daar komt bij dat


tegels een hele specifieke


esthetiek hebben. Met onze printtech- nieken kunnen wij deze heel makkelijk nabootsen en ook allerlei soorten pane- len maken. Door beton in geprinte mallen te gieten, creëren we een look van tegels”, vertelt Heinsman. “Het is in dit geval extra belangrijk om het er hetzelfde uit te laten zien, omdat er destijds ook een architect betrokken was bij de tunnel.” Een tweede optie die Aectual biedt, is de tegels zelf te printen. “Dan zit je wel met de dikte. De huidige tegels op de tunnelwand in kwestie zijn vrij dun, als wij ze printen worden ze iets dikker. Dat hoeft geen probleem te zijn, want er


zit nog een vangrail naast. We gaan in elk geval uitzoeken hoeveel overmaat er is.” Ook in dit scenario kan Aectual vrij makkelijk de specifieke tegel in de gewenste maat en kleur leveren. “Als je opnieuw kiest voor dezelfde tegels, blijft de bevestiging een punt. Tegels wor- den gelijmd en lijm laat op een gegeven


Vervolg Of het daadwerkelijk tot een opdracht komt, is nog afwachten. Als eerste stap wordt nu voor Rijkswaterstaat onder- zocht welke optie de voorkeur verdient. Feit is wel dat de oplossingen van Aec- tual voldoen aan de twee belangrijk- ste eisen: brandveilig en eenvoudig te onderhouden. De eerste spraakverwar- ring hebben beide partijen al achter de rug. “Zij spreken in hun jargon over kunstwerken als het gaat om speci- fieke bruggenhoofden en dergelijke. Zo hadden wij het nog niet bekeken. Maar in feite klopt het wel, omdat elk werk steeds een oplossing op maat is. En dat is precies wat wij dankzij onze geavan- ceerde maltechniek en complexe mallen relatief makkelijk kunnen leveren voor de betonbouw.”


Meer informatie www.aectual.com


Aectual vloer, 3D-geprinte patronen met bio-based terrazzo-invulling, G-pier Schiphol | Foto: Aectual


OTAR Nr. 6 - 2020 17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48