search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
wegennet aan de noordkant, dat bete- kent dus minder hinder”, aldus De Groot.


Gewapend onderwaterbeton “Met die werkweg haal je ook een stukje van de Hollandtunnel naar voren in de tijd”, zegt Van de Woude. De Holland- tunnel is circa een jaar eerder klaar dan de Maasdeltatunnel.


“Dat geeft


de mogelijkheid om bepaalde zaken te beproeven in de Hollandtunnel. Het gaat dan om het afbouwtraject, het testen van de tunneltechnische installaties en ook de civiele constructie. BAAK heeft bij de Hollandtunnel het eerste gewa- pende onderwaterbeton gestort. Die techniek passen we straks ook toe in de diepe bouwkuip van de Maasdelta- tunnel. Daar komt het er echt op aan. Bij de Hollandtunnel kunnen we oefenen.”


De fases van de tunnelbouw.


gebeuren, want er zijn veel veiligheids- maatregelen genomen.” BAAK heeft bijvoorbeeld een aanvaarbe- scherming voor de bouwkuip gemaakt. “Deels is onze constructie berekend op aanvaringen door schepen, maar we wil- den nog een extra bescherming hebben zodat we zeker weten dat onze bouwput nooit lek kan raken door een aanvaring.”


Risico’s “BAAK heeft een mooie strategie neer- gelegd om de grote uitdagingen van het werk te beheersen”, aldus Van der Woude. “De monitoring is bijzonder. Tot nu toe gaat het goed, en dat is best knap.” Toch houdt Rijkswaterstaat een vinger aan de pols om de risico’s te beperken. “Een aantal jaren geleden stond Rijks- waterstaat bij DBFM als opdrachtgever meer op afstand”, aldus Van de Woude. “Besloten is om bij dit project wat dich- ter tegen de aannemer aan te kruipen en ook kritisch mee te kijken naar de risico’s in de bouwkuip, die in DBFM opdrachtnemerrisico’s zijn. Alles om te helpen om het succesvol te laten zijn. Je


wilt niet dat dit mis gaat.”


Polderlandschap Afgezien van de Maasdeltatunnel wordt er nog een tunnel gebouwd: de Holland- tunnel aan de noordzijde. Van der Meer: “De omgeving vond het heel belangrijk om het polderlandschap open te hou- den. Vandaar dat er is geïnvesteerd in een verdiepte ligging vanaf de A20 tot aan de Zuidbuurt. Van de Zuidbuurt tot aan het spoor wordt een volledig over- dekte tunnel aangelegd.” Is de Hollandtunnel


technisch gezien


simpeler om te bouwen? “Absoluut. Het dak van de Hollandtunnel ligt net onder het maaiveld. De Maasdeltatunnel daar- entegen komt op een diepte van dertig meter onder een grote vaarweg. Het is echt een uitdaging om de Maasdeltatun- nel te realiseren.” Aan de noordkant heeft BAAK inmiddels een logistieke verbinding aangelegd van de A20 naar de noordzijde van de Maas- deltatunnel bij het Oeverbos. “Sinds september hoeven we geen gebruik meer te maken van het onderliggend


Testen De verwachting is dat het betonwerk van de nieuwe verbinding gereed is in 2023. “We zijn daarna nog ongeveer een jaar de tunneltechnische installaties aan het testen”, zegt omgevingsmana- ger Anne Peters van BAAK. “De eerste auto moet uiteindelijk in 2024 door de tunnel rijden.” Rijkswaterstaat heeft na de oplevering nog een half jaar om de verbinding in gebruik te nemen. Van der Meer: “Die termijn proberen we zo kort


OP DE AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN ZIJN NAGENOEG GEEN BEZWAREN OF ZIENSWIJZES GEKOMEN


26 Nr. 6 - 2020 OTAR


Maasdeltatunnel in aanbouw, noordoever Vlaardingen (Maassluissedijk)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48