search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Houtribdijk 2.0 combineert steen en zand


Het gietasfalt werd opgebracht vanaf een ponton met een opmenginstallatie die Boskalis speciaal voor dit werk ontwikkelde


In juni dit jaar werd het project Versterking Houtribdijk afgerond: 25 kilometer dijk tussen Enkhuizen en Lelystad, die het Markermeer scheidt van het IJsselmeer, voldoet weer aan de veiligheidsnorm van de Waterwet. Om nieuwe natuur te creëren, werd naast de gebruikelijke breuksteen ook gekozen voor ondiepe voor- landen van zand - een noviteit in wateren zonder getij. Tot slot werd in opdracht van de provincie Flevoland een watersportstrand aangelegd. Kortom, een veelzijdig project met de nodige uitdagingen voor de Combinatie Houtribdijk, bestaande uit aannemers Boskalis en Van Oord.


Wilma Schreiber D


e verbetering en verste- viging van de Houtribdijk is uitgevoerd in opdracht


van Rijkswaterstaat GPO. Financie- ring vond plaats vanuit het Hoogwater- beschermingsprogramma, het landelijke programma waarin Rijkswaterstaat en de waterschappen samenwerken om Nederland te beschermen tegen hoog water. Een sterke Houtribdijk is van belang omdat deze het IJsselmeer en Markermeer in tweeën deelt, zodat bij harde wind de opstuwing van het water niet te groot wordt voor de Friese kust. Zo is verhoging van de dijken aldaar niet nodig. “De dijk werd in 1975 aangelegd met het oog op de inpoldering van de Markerwaard, die uiteindelijk niet is door- gegaan. Wel was de dijk aan één zijde minder stevig aangelegd dan gebruike-


38 Nr.6 - 2020 OTAR lijk, omdat er toch land zou komen”,


vertelt Corné Appelo, projectmanager combinatie Houtribdijk, een 50%-50% samenwerkingsverband van Boskalis en Van Oord. “De afgelopen jaren moest er al veel onderhoud aan de dijk worden gepleegd en nu was de bekleding ervan echt slecht. Er moest wat gebeuren om de dijk weer waterveilig te maken.” De combinatie Houtribdijk won de BVP (best value procurement)-aanbesteding en kwam een Design & Construct-con- tract overeen met Rijkswaterstaat. In het project is nauw samengewerkt met Arcadis en Witteveen+Bos (ontwerp), Van Doorn uit Geldermalsen (plaatsen van de geleiderail) en een aantal lokale aannemers voor inhuur van materieel.


Betere ecologie Rijkswaterstaat koos bij de versteviging van de dijk voor een tweeledige invul- ling: met zandoevers en met breuksteen.


“Het Markermeer kent overal harde oevers, daardoor ontstond de wens van ondiepe voorlanden en zandige oevers om de ecologie te helpen verbeteren. Aan de kant van Enkhuizen is de water- diepte geringer en daardoor hoef je min- der zand aan te brengen, dat scheelt in de kosten”, verklaart Appelo. “De oevers aan de overkant bij Lelystad onder- vinden de meeste invloed van de wind en golven, vandaar dat daar is geko- zen voor breuksteen.” De zandplaten zijn zo’n 150 meter breed. Daarvan ligt zo’n 70 meter boven water, de rest loopt schuin af onder water. Met het gebruik van zand aan zee had Rijkswaterstaat al wel ervaring, maar in het IJsselmeer en Markermeer speelt het getij geen rol en is het water altijd op hetzelfde niveau. “Dan is de impact van het water altijd op dezelfde plek en krijg je een ander patroon qua erosie, want zand beweegt altijd. Voor de veiligheid hebben we


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48