search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
breiden nog steeds uit” zegt Swagten. “Ons systeem kan bronnen combineren voor optimale werking, dus zonne-ener- gie leveren wanneer de weersvoorspel- lingen zon voorspellen of daarentegen wind. Wij kunnen de energiestrategie en algoritmes gebruikt in het PMS aanpas- sen op basis van specifieke behoeften, waardoor wij energieverbruik kunnen optimaliseren onafhankelijk van hoe en waar het systeem wordt gebruikt. In samenwerking met Bosch doen wij ook onderzoek naar het gebruik van tech- nieken als ‘machinaal leren’ en ‘kunst- matige intelligentie’ die energie-effici- entie nog meer kunnen verbeteren.” De behoefte aan oplossingen als het Bosch Rexroth PMS wordt alleen maar groter in de komende jaren, aangezien meer industrieën overschakelen op duurzame energie en steeds meer vertrouwen op gedecentraliseerde


elektriciteitsnetten.


Gezien duurzame energietoevoer meer afhangt van condities die niet gestuurd kunnen worden, zorgt PMS ervoor dat de energie goed wordt beheerd en beschikbaar is wanneer nodig. Dit bete- kent dat het een optimale, efficiëntere oplossing is.


De toekomst van energiebeheer Er zijn vele duurzame energiebronnen die snel groeien en vele industrieën die zich samen met deze uitbreiden. Accu’s zijn meer gevraagd dan ooit


tevoren


en er zullen steeds meer datacentra blijven verschijnen in de hele wereld, die altijd grote hoeveelheden energie nodig hebben om te functioneren. Optimali- satie van energiegebruik zal fundamen- teel zijn in alle sectoren en het PMS van Bosch Rexroth is in de ideale positie om deze toekomstige problemen op te lossen. “Wij zien een groot potentieel, met name voor sectoren waar energie op afstand nodig is” zegt Swagten. “Datacenters liggen vaak op afgelegen locaties en daarnaast zijn er nog civiele toepassin-


Power Management Systeem


gen en bouwprojecten. Deze kunnen hun eigen plaatselijke energiebronnen hebben, duurzaam of niet, en onze tech- nologie maakt het mogelijk deze effici- ent te gebruiken. Accu-energie wordt gebruikt om stroomstoten af te vlakken en te zorgen voor een tijdelijke back-up in het geval van stroomstoringen. Door het gebruik van actief gebalanceerde accu’s zorgt ons systeem voor een con- sequente, efficiënte en betrouwbare energievoorziening.”


Duurzamere benaderingen van het


leveren van energie aan bedrijven zijn fundamenteel, aangezien dit helpt om de planeet


in stand te houden en te


beschermen. Met behulp van PMS is het optimaliseren van energiegebruik en het kiezen van groene energiebronnen een- voudiger dan ooit tevoren.


Meer informatie www.boschrexroth.com/nl/nl/


OTAR Nr.6 - 2020 19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48