search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Agenda


BETON EVENT 2020 5, 12, 19 en 26 november 2020, online www.betonevent.nl


PAOTM CURSUS DUBOCALC 11 en 12 november 2020 Amsterdam, optioneel online te volgen www.paotm.nl


PILZ 1-DAAGSE CURSUS Veiligheid van beweegbare bruggen 27 november 2020


https://opleidingen.pilz.nl/


VAKBEURS OPENBARE RUIMTE


2 en 3 december 2020, Utrecht www.openbareruimtestayandgo.nl


CONGRES FAST FORWARD MOBILITY


7 december 2020, Utrecht www.mobilityffwd.nl/


PRORAIL EN SPOORPRO SEMINAR Automatic Train Operation 10 december 2020


https://events.spoorpro.nl/ato2020/


DATA ONDER VOORBEHOUD In verband met de coronacrisis worden veel evenementen verplaatst. Check altijd de site van de organisator.


OTAR is een uitgave onder licentie van de Vereniging van Infra Beheerders (VIB).


De vereniging biedt 120 jaar ervaring als netwerkver- eniging en is ontstaan binnen Rijkswaterstaat. De tijd heeft ons echter ingehaald: een goed netwerk- beheer staat of valt met samenwerking tussen alle partijen die zich met infra bezighouden: rijk, gemeen- ten, waterschappen, provincies, ProRail, Schiphol en nog vele anderen.


OPLEIDINGEN


WATERVEILIGHEID, WATERKWALI- TEIT, BIO-ENERGIE EN INDUSTRIËLE BOUW & INFRA


PAO Techniek en Management Postadres Postbus 5048 2600 GA Delft Tel: 015-2784618 E-mail: info@paotm.nl www.paotm.nl


De Redactie Advies Commissie van OTAR stelt samen met de uitgever periodiek de inhoud van de uitgaven samen.


Vragen/ideeën/suggesties kunnen gesteld worden via het contactformulier op de website. Voor meer informatie zie: www.vib-infra.nl


GMB Postbus 2


4043 ZG Opheusden T 088 - 88 54 000 E info@gmb.eu


De VIB is ontstaan uit een behoefte om ervaringen uit te wisselen en te sparren over actuele onderwerpen uit de wereld van infrabeheer.


PAOTM CURSUS Persoonlijk leiderschap


6 en 7 januari, 2 en 3 maart 2021 Klassikaal, locatie volgt www.paotm.nl


INFRA RELATIEDAGEN 2 – 4 februari, Hardenberg www.infrarelatiedagen.nl/


AQUA NEDERLAND VAKBEURS &


RIOLERINGSDAGEN 23, 24 & 25 maart 2021, Gorinchem www.aquanederland.nl


INTERTRAFFIC AMSTERDAM 23-26 maart 2021, Amsterdam www.intertraffi c.com/amsterdam


LEER DIT NAJAAR KLASSIKAAL OF ONLINE Vind jouw cursus op paotm.nl


\ Persoonlijk leiderschap \ DuboCalc \ Aanpak aardgasvrije wijken \ Samenwerken in bouwteams


PAOTM advertentie OTAR 6 - okt20.indd 1 8-10-2020 14:59:50


46 Nr. 6 - 2020 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48