search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Blankenburgverbinding Rotterdam bereikbaar


“Het doel van de nieuwe Blankenburgverbinding is het verbeteren van de bereikbaar- heid van de Rotterdamse haven”, aldus omgevingsmanager Jörgen van der Meer van Rijkswaterstaat. De ruim vier kilometer lange nieuwe verbinding verbetert de door- stroming en maakt het verkeersnetwerk betrouwbaarder. “Het biedt een alternatief voor de Beneluxcorridor.”


In 2024 moet de eerste auto kunnen rijden over de A24, die twee zeer verschillende gebieden verbindt: aan de noordkant van de Nieuwe Waterweg het polderlandschap bij Vlaardingen, aan de zuidkant bij Rozenburg domineren de haven en industriële bedrijven.


Richard Mooyman D


e aanleg van de 945 meter lange


springt het meest in


het oog. Maar er wordt ook een tun- nel gebouwd aan de noordzijde om het


polderlandschap daar zien. Deze Hollandtunnel te krijgt


ont- een


lengte van 510 meter. De kruisingen met de A20 zijn ook verdiept, zodat het beeld van het vlakke veenweide- landschap niet verstoord wordt.


Aanbesteding Hoe is het project aanbesteed? “We heb- ben een uitgebreide planstudie door- lopen”, aldus Van der Meer. “Uiteindelijk is een tracébesluit vastgesteld dat onherroe- pelijk is geworden na een Raad van Sta- teprocedure. We hebben een Europese aanbesteding gedaan voor een DBFM- contract: Design, Build, Finance en Main- tain, met twintig jaar onderhoud.” Rijkswaterstaat koos daarbij voor een dia- loogfase met verschillende gegadigden. “BAAK heeft de beste aanbieding gedaan en uiteindelijk het werk gegund gekregen.” BAAK is een speciaal voor dit project gevormd consortium van Ballast Nedam, de Belgische DEME Group en de Australi- sche financier Macquarie. De gunning aan BAAK was mede te dan- ken aan goede scores op EMVI-criteria (Economisch Meest Voordelige Inschrij- ving). Criteria als het beperken van de ver-


24 Nr.6 - 2020 OTAR Maasdeltatunnel


Overzichtsfoto Maasdeltatunnel in aanbouw met beide oevers.


keersbewegingen en hinder, omgevings- management


en het risicobeheersplan


leidden tot een fictieve aftrek op de aan- geboden prijs. De aanbesteding ging niet helemaal zonder slag of stoot. Een concur- rerend consortium spande over de gun- ning een rechtszaak aan, die het verloor.


Tolheffing Met het contract voor de aanleg is 577 miljoen euro gemoeid. Van der Meer: “De totale projectkosten zijn 1,2 miljard euro. Ruim 300 miljoen daarvan zal worden opgebracht door


tolhef-


fing gedurende een periode van tussen de 20 en 25 jaar. Personenauto’s gaan


na de opening ruim een euro betalen, vrachtauto’s ruim zeven euro.”


Geen brug Een belangrijk onderdeel van de aan- bieding was het slim bouwen van de Maasdeltatunnel onder het Scheur. Een brug was geen optie, aldus Van der Meer. “Een brug moet je vanwege het scheepvaartverkeer zo hoog bouwen, daar was geen ruimte voor.” De eis was hier een vrije doorvaarthoogte. De moge- lijkheid van één lange geboorde tunnel verdween al in een vroeg stadium uit de variantenstudies, onder meer omdat er tussen de tunnels een kanteldijk nodig is.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48