search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
een paar miljoen kuub, enorme hoeveel- heden. Dus hebben we voorgesteld hier het natuurgebied mee aan te leggen”, zegt Appelo. “Dan ben je van het mate- riaal af en de natuur is ermee geholpen. Bovendien hebben we met een zuiger de klei en het veen via een leiding op de goede plek aangebracht, zodat we er niet mee hoefden te varen. Dat scheelde brandstof en CO2


-uitstoot.”


Eind 2019 werd de klus afgerond. “Een hele verbetering. Voorheen was de dijk geheel van steen, met slechts weinig ruimte voor waterplanten. Nu ligt er circa 500 hectare nieuwe natuur. Meteen de eerste week kwamen de vogels eropaf en afgelopen week zijn er al kleine vis- jes gespot, dat gaat gigantisch snel.” De financiering van Trintelzand kwam deels vanuit de Kaderrichtlijn Water (aanleg van natuur past niet binnen het Hoog- waterbeschermingsprogramma,


red.) en deels uit het TBES (Toekomstbesten-


dig Ecologisch Systeem). Zo kon naast Trintelzand A nog meer natuurgebied – Trintelzand B – aangelegd worden. “In totaal praat je dan over 500 hectare, met eilandjes met een flauw talud van zand in ondiep water, beschermd door een stenen rand”, schetst Appelo. Tot slot voorzag het contract in een watersport- strand. In dat kader legde de combina- tie Houtribdijk in opdracht van provincie Flevoland een kitesurfstrand aan van 400 meter, tussen twee stenen dammen.


Goede samenwerking Op 22 juni verrichtte minister Cora van Nieuwenhuizen


de openingshande-


ling voor de vernieuwde Houtribdijk; de geplande feestelijkheden moesten wor- den afgeblazen in verband met corona en er mochten maximaal dertig men- sen bij de opening aanwezig zijn. Voor Appelo de afsluiting van een succesvol project, wat mede te danken is aan de


goede samenwerking tussen alle par- tijen. “Boskalis en Van Oord doen als bedrijf hetzelfde type werk en we werken regelmatig samen in binnen- en buiten- land. Daardoor ken je elkaar heel goed. Rijkswaterstaat had op een gegeven moment zelfs moeite uit elkaar te hou- den wie van welk bedrijf was. Dat is een teken dat je goed samenwerkt”, vertelt hij. “Daarnaast was de samenwerking met Rijkswaterstaat zelf ook super, we hebben als één team opgetreden. Pro- blemen waren over en weer bespreek- baar en werden gezamenlijk opgelost om het project tot een succes te maken.” Zelf heeft hij met veel plezier aan het pro- ject gewerkt. “Technisch is het mooi om zo’n werk te maken, alleen al vanwege de enorme afmetingen. En dat je dan ook nog zo’n groot natuurgebied mag creë- ren, dat maakt het heel bijzonder.”


Foto’s: Boskalis


Overview van de zachte versterking en het natuurgebied Trintelzand OTAR Nr. 6 - 2020 41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48