search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
nu bij het verplaatsen weggegooid. Wij kunnen die gevelbeplating versnippe- ren en direct hergebruiken in een ander ontwerp. Dat past natuurlijk goed bij hun modulaire concept.”


3D-geprinte blauwe gevelelementen voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken / NL EU voorzitterschap | Foto: Ossip van Duivenbode


Intelligent upgraden De datagedreven insteek biedt een belangrijk voordeel ten opzichte van de conventionele bouw, die vooral nog ana- loog en lineair is. “Bij ons gebeurt alles digitaal: het monitoren en continu ver- beteren van producten. Dan krijg je een snellere feedback-loop en kun je sneller je product optimaliseren.” Heinsman ziet een toekomst waarin veel meer produc- ten en diverse materialen digitaal geprint gaan worden, met hulp van het interna- tionale platform van Aectual. “Wij ont- sluiten onze partners met de software en productietechnieken voor ontwerpen en printen. Onze software geeft toegang tot geheel aanpasbare productbestan- den met geïntegreerd ontwerp en engi- neering, en maakt printbestanden. Onze partners hebben expertise in conventio- nele bouw, onze meerwaarde is hen ook optimaal printtechnieken toe te laten passen binnen hun eigen productie- processen.” Revolutionair wil Heinsman de 3D-print- technologie


niet noemen. “Sommige


mensen zijn al dertig jaar actief in dit vakgebied. De innovatie zit ‘m in de combinatie van printen met internet en software, die je in staat stelt internatio- naal


lokaal


Materiaal Voor toepassing in de GWW-sector werkt Aectual bij de digitale productie met bewezen materialen. “Printen is niet het einddoel. Het gaat erom innovatieve, kwalitatief goede producten te maken. Voor vormoptimalisatie printen we mal- len waar conventioneel beton in kan. Zo ontstaat een betrouwbaar eindproduct dat door alle bouwtoetsen heen komt.” Die combinatie van conventionele en digitale


techniek resulteert bovendien


in veel lichtere en esthetischer oplos- singen. Zo print Aectual verschillende soorten mallen voor bijvoorbeeld glas- vezelversterkt beton, waar hele dunne betonnen panelen mee gemaakt kunnen worden. Voor het printen met afvalplas- tic loopt een pilot rond gevelbeplating bij ProRail voor bescherming van transfor- matorhuisjes. “Verder werken we samen met De Meeuw, specialist in modulaire bouw. Gevels voor


tijdelijke oplossin- gen voor bijvoorbeeld scholen worden te produceren. Binnenkort


opent een tweede fabriek in Dubai. Er is geen onderscheid of we een printje naar Dubai of naar Amsterdam sturen. Dat heeft een enorme impact op het milieu, omdat je geen elementen meer naar Dubai hoeft te verschepen maar deze lokaal kunt printen. Een belangrijk voordeel, als je weet dat de bouwsector mondiaal verantwoordelijk is voor bijna 50% van alle CO2


-uitstoot.” Wat zijn


“3D-PRINTEN MAAKT EEN SCALA AAN NIEUWE ARCHITECTONISCHE PRODUCTEN MOGELIJK”


16 Nr. 6 - 2020 OTAR


dan de mogelijkheden voor de GWW? Heinsman draait de vraag graag om: wat zou de sector met deze techniek wil- len doen? “3D-printen maakt een scala aan nieuwe architectonische producten mogelijk. Heel veel bestaande produc- ten kun je intelligent upgraden, bijvoor- beeld door aan beton akoestische of groene kenmerken toe te voegen. Wij draaien onze hand niet om voor een dubbelgevouwen vorm in een brug.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48