search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ditioneel beton. Dit lichtgewicht beton, dat buigzaam is vanwege de toevoe- ging van polymere microvezels aan het betonmengsel, kan worden toegepast in de wegenbouw in de vorm van be- tonplaten. De toepassing van dit fl exi- bele materiaal geeft de mogelijkheid tijd- en kostenbesparingen te realiseren bij wegwerkzaamheden. Het verlengt de levensduur van constructies en be- spaart daarmee onderhoudskosten. Ver- der vermindert dit beton uiteraard ook de overlast voor weggebruikers, omdat wegwerkzaamheden minder vaak en sneller kunnen worden uitgevoerd.’


En zelfhelend beton repareert zichzelf?


‘Zelfhelend beton is een Nederland- se innovatie van een bedrijf dat is op- gericht door de TU Delft. De naam zegt het inderdaad eigenlijk al: zelfhelend beton herstelt zichzelf zodra het gaat scheuren. In dit beton wordt gebruik-


Voor meer informatie over de Betondag op 16 november en het Jubileumprogramma (incl. een


whiskyproeverij, een modepresentatie door couturier Addy van den Krommenacker en een wal- king dinner met live muziek door de gehele Doelen): www.betondag.nl


gemaakt van de eigenschappen van micro-organismen die worden toege- voegd aan het beton. Op het moment dat deze micro-organismen in aanraking komen met water, scheiden ze kalk- steen af. Hierdoor dicht de scheur zich- zelf automatisch. Van buitenaf ingrijpen is niet meer nodig, ook al ontstaan de scheurtjes pas na jaren. Het is duidelijk dat zelfhelend beton de levensduur van betonconstructies aanzienlijk verlengt.’


Hoe zien jullie de toekomst van beton? ‘Zoals je ziet zijn de mogelijkheden van het materiaal beton de laatste ja-


ren enorm toegenomen. Dit alles heeft een positieve impact op de Total Cost of Ownership van bouwwerken die zijn gerealiseerd met beton. Immers, de ont- wikkelingen dragen bij aan een langere levensduur van beton, beton is in toe- nemende mate minder onderhoudsge- voelig en toepassingen met beton zijn steeds gemakkelijker te realiseren. Dit laatste heeft enorme tijdswinsten tot ge- volg, wat leidt tot kostenverlagingen. Wij als Betonvereniging zien deze ontwikke- lingen de komende jaren alleen maar toenemen. Dus om kort te gaan: wij zien de toekomst van beton rooskleurig in.’


Samen bouwen aan een betere levenskwaliteit.


DEZE WEEK GEEN BOUWAFVAL


WE HEBBEN ALLES NOG EEN KEER GEBRUIKT


Van Hattum en Blankevoort is initiatiefnemer van het Circulaire Viaduct. Wie doet er mee?


De afdeling tenderstrategie & EMVI is op zoek naar een strateeg, die ruime ervaring heeft met aanbestedingsprocessen en tenders. Een ervaren professional met uitstekende communicatieve vaar- digheden. Iemand die commercieel en ondernemend is, die vanuit de belangen van de verschillende doelgroepen denkt en deze be- grijpt en weegt. In deze rol heb je veel te maken met onze tender- managers, omgevingsmanagers, projectmanagers en engineers. Je weet de balans te vinden tussen adviseren en sturen.


Ben jij als business developer, strategisch adviseur, projectmanager of proposal manager toe aan een volgende stap als tenderstrateeg? En wil je een bijdrage leveren aan de mobiliteit van morgen? Kijk dan snel op www.vhbinfra.nl voor meer informatie over deze én andere vacatures.


Samen bouwen aan een betere levenskwaliteit


Wij maken werk van het verbeteren van de levenskwaliteit in Nederland. Kom jij ons daarbij helpen?


Nr.7 - 2017 OTAR O Nr.7 - 2017TAR 9


Van Hattum en Blankevoort


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56