search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Utrecht inBeweging Voor reizigers die regelmatig met de auto tijdens de spits naar hun werk gaan, maar ook wel eens zouden willen fietsen, is er Utrecht inBeweging. Dit project brengt mensen in Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein in beweging door fietsen te stimuleren.


Reizigers die op de fiets naar het werk gaan, en daarmee de auto laten staan, sparen met Op de fiets inBeweging voor credits. Deze credits kunnen zij besteden aan een cadeautje, cash of doneren aan een goed doel.


Is de woon-werkafstand voor de fiets net te groot? Dan geeft Op de e-bike inBeweging graag een extra duwtje in de rug! Als een werkgever is aangesloten bij Utrecht inBeweging kan men gebruik maken van een aantrekkelijke aanschafregeling voor een e-bike, door te fietsen naar het werk.


Utrecht inBeweging heeft op dit moment ruim 1.700 deelnemers. Deze groep realiseert gemid- deld 310 spitsmijdingen per werkdag. Surf naar utrecht.inbeweging.eu voor meer informatie.


Kees Brink uit Nieuwegein is één van de deelnemers aan Utrecht inBeweging: “Met de elektrische fiets is het goed te doen, die 23 kilometer naar PGGM in Zeist. Het is bijna een uurtje fietsen en dan hoef je ’s avonds niet meer naar de sportschool. Met de auto in de spits deed ik er zo’n drie kwartier over, op de fiets is dit dus maar tien minuutjes langer. Ik heb met mezelf afgesproken dat het weer nooit een reden mag zijn om niet te fietsen. Pas zei een collega nog tegen mij: ”Ik twijfelde toen ik ‘s morgens naar buiten stapte en het regende om toch de auto te pakken, maar nee, Kees zegt altijd ‘je fietst nooit langer dan een uurtje in de regen’, dus toen ben ik toch maar gaan fietsen.” Kijk, dan heb ik ongemerkt toch nog iemand geïnspireerd om op de fiets te komen! En die regen? Die valt veel minder vaak dat je denkt!”


overheden, het bedrijfsleven en de rijks- overheid in deze regio samenwerken in Goedopweg. Onder andere door te in- vesteren in de slimme verkeerslichten, maken we ook optimaal gebruik van de mogelijkheden die nieuwe technologie ons biedt. Gezamenlijk blijft het ons ho- pelijk lukken om de bereikbaarheids- en leefbaarheidsuitdagingen ook in de toe- komst aan te kunnen.


Het programma eindigt medio 2018. Wat gaat er daarna gebeuren? Alle partijen willen doorgaan met een vergelijkbaar programma. Daarover wor- den nu gesprekken gevoerd, maar wat er precies gaat gebeuren weten we nog niet. We houden iedereen in ieder ge- val graag op de hoogte van de ontwik- kelingen van Goedopweg via www. goedopweg.nl. Je kunt je hier ook in- schrijven voor onze nieuwsbrief.


Partnership Talking Traffic De ontwikkeling van slimme verkeersregelinstallaties, zogenaamde iVRI’s, vormt een belangrijk onderdeel van het ‘Partnership Talking Traffic’. Hierin werken het ministerie van Infrastructuur en Milieu en regionale overheden samen met een twintigtal bedrijven uit de verkeersindustrie en telecom- en internetsector, serviceproviders en automotive partijen aan de ontwikkeling en uitrol van innovatieve verkeerstoepassingen. Beschikbaarheid van data, gebruik van bestaande tele- comnetwerken en voortdurende connectiviteit van weggebruikers, vormen de belangrijkste pijlers van deze ontwikkeling. Door weggebruikers onderweg continu te begeleiden en ondersteunen, kunnen zij beter anticiperen op verkeerssituaties. Dit moet de doorstroming, bereikbaarheid, ver- keersveiligheid en leefbaarheid verbeteren. De regio Midden-Nederland is via Goedopweg aan- gesloten bij het Partnership Talking Traffic. Alle partijen, zowel publiek als privaat, investeren tot 2020 op landelijke schaal zo’n 90 miljoen euro in innovatieve verkeerstoepassingen.


Nr.7 - 2017 OTAR O Nr.7 - 2017TAR 47


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56