search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
verdienen


BEHEERDERS ZIJN BELANGRIJK. ZIJ VORMEN HET HART VAN CIRCULARITEIT!


circulaire aspecten komen aan bod: modulair/adaptief bouwen, slim grond- gebruik, maximaal recyclen met bijvoor- beeld bioasfalt, het oprekken van de le- vensduur van materialen, servicegericht inkopen (in plaats van productgericht)...


Nieuwe viaducten slopen Leendertse illustreert met een schrij- nend voorbeeld de noodzaak van mo- dulair bouwen. “Op de A2 bij knoop- punt Batadorp zijn recentelijk prachtige, nieuwe viaducten opgeleverd. Maar voor een goede aansluiting op de A58 moeten die waarschijnlijk weer gesloopt worden, met veel afval en energiege- bruik als gevolg. Ze zijn namelijk niet uit te breiden of in te krimpen. Een modu- lair viaduct daarentegen, dat is opge- bouwd uit een soort legoblokken, is wel adaptief en kan daardoor makkelijk aan- gepast worden aan veranderingen in het gebruik van de weg.”


Gebiedsopgave


Overtollige ‘modules’ van bijvoorbeeld viaducten en bruggen of andere vrij- gekomen grondstoffen, kun je op een andere plek weer gebruiken. “Maar je moet daar dan wel een bestemming voor hebben”, legt Leendertse uit. “Daarom is het zo belangrijk dat je cir- culariteit als een gebiedsopgave be- schouwt. Als er grond vrijkomt, dan moet je die kwijt kunnen, liefst in de buurt om veel transport te voorkomen. Dus moet je vroeg aan tafel met de re- gio. Levenscycli van bouwwerken moe- ten gekoppeld worden. Daarom zijn de beheerders ook zo belangrijk. Zij vor- men het hart van circulariteit en kunnen bijvoorbeeld met onderhoud de levens- cyclus van een brug of weg oprekken, zodat je slim kunt koppelen. Samen re- gel je dan bijvoorbeeld dat grond pre- cies vrijkomt op het moment dat een andere beheerder deze nodig heeft. In


InnovA58 zijn daarom ook de bestuur- lijke omgevingspartners en assetmana- gers van provincie Noord-Brabant, de waterschappen Brabantse Delta en De Dommel en de gemeenten Breda, Best, Oirschot, Oisterwijk, Tilburg, Eindhoven, Alphen-Chaam, Zundert en Hilvaren- beek aangesloten.”


Dilemma’s


Het ontwerp is het eerste kwartaal van 2018 klaar en dat zal zeker circulaire as- pecten gaan bevatten, voorspelt Leen- dertse. Wat haalbaar is, gaat InnovA58 ook circulair bouwen. Maar het voor- naamste doel is om samen kennis op te bouwen. “Circulariteit brengt veel dilem- ma’s met zich mee. Neem de afweging tussen energie en circulariteit. Grond is een basisgrondstof, die hetzelfde blijft en dus oneindig herbruikbaar is. We zou- den dus zoveel mogelijk met grond wil- len bouwen. Maar het transport veroor-


Nr.7 - 2017 OTAR O Nr.7 - 2017TAR 13


Foto: Kiekuniek


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56