search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Asfalt-Impuls, sectorbrede aanpak en partnerschap Asfaltdag 2017


Op dinsdag 12 december vindt in De Flint in Amersfoort de Asfaltdag 2017 plaats. Dit jaar- lijks terugkerend evenement, georganiseerd door de Vakgroep Bitumineuze Werken van Bouwend Nederland (VBW) en Eurobitume, is het jaarlijkse ontmoetingspunt voor iedereen die betrokken is bij de (asfalt)wegenbouw.


T


ijdens de Asfaltdag 2017 zal een beeld worden ge- schetst van de laatste ontwikkelingen en innovaties en de impact hiervan op de maatschappij en de sec-


tor. Aan de hand van presentaties en een paneldiscussie wor- den de deelnemers meegenomen in de laatste ontwikkelingen en de toekomst van asfalt. Daarnaast presenteren tientallen bedrijven uit de wereld van asfalt, mobiliteit, opleiding, infra- structuur en wegenbouw zich tijdens de beurs, die gedurende de gehele dag toegankelijk is.


De rode draad


In februari dit jaar is de Asfalt-Impuls van start gegaan. De Asfalt-Impuls is dit jaar de rode draad van het (ochtend)pro- gramma van de Asfaltdag. De doelstelling van het Asfalt-Im- puls programma is op de eerste plaats het verlengen van de levensduur van onze wegen. Dat zal leiden tot lagere onder- houdskosten en minder verkeershinder. Daarnaast spelen ook duurzaamheid en innovatie een belangrijke rol in de gehele asfaltketen.


Programma Dagvoorzitter Wendy van Schaik, senior contractmanager bij Aveco de Bondt, opent het congres om 10.00 uur met de aan- kondiging van Jan de Boer, directeur van KWS Infra BV en voorzitter van de Vakgroep Bitumineuze Werken van Bouwend Nederland. De Boer gaat in op recente ontwikkelingen in de asfaltbranche. Na een toelichting op de Asfalt-Impuls door Edwin Griffi oen, voorzitter van de Asfalt-Impuls stuurgroep en directeur techniek PPO bij Rijkswaterstaat, bediscussieert een


10 Nr.7 - 2017 OTAR


panel opdrachtgevers en opdrachtnemers de implicaties van de Asfalt-Impuls: wat gaat de BV Nederland hiervan merken?


Na de lunch zijn er 2 blokken. Het eerste blok borduurt voort op het ochtendprogramma. Bon Uijting, adviseur circulaire economie bij Rijkswaterstaat, bespreekt onder meer het the- ma ‘duurzaamheid in contracten’. Renault Nederland geeft een inkijkje in de ontwikkeling van smart mobility vanuit het perspectief van de autofabrikant.


Het tweede blok gaat onder andere in op een aantal initiatie- ven van de Vakgroep Bitumineuze Werken: Het Asfalt kwali- teitsloket door Ronald van Hulst, directeur BAM Infra en de Virtuele Asfaltcentrale. Beide initiatieven staan op het punt ‘live’ te gaan.


Voor wie is de dag bedoeld? Eigenlijk voor iedereen die betrokken is bij de (asfalt)wegen- bouw. Denk aan overheden zoals Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen; aannemers; kennisinstituten als CROW, TNO, TU Delft, Universiteit Twente en HBO-in- stellingen; advies- en ingenieursbureaus en leveranciers van grondstoffen, materieel en apparatuur.


Voor meer informatie: www.asfaltdag.nl Lees ook het artikel over de Asfalt-Impuls op pagina 36.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56