search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Doorstroming as a service


Enschede staat, zoals veel gemeenten, voor de uitdaging om de bereikbaarheid van het centrum en de economische kerngebie- den op peil te houden, wat door de gestage toename van het auto- én het fietsverkeer een flinke opgave is. ‘Onze externe bereikbaarheid staat onder druk,’ stelt Kees van der Neut, ver- keerskundige bij de gemeente Enschede. Tekst: Maurits van den Toorn


D


ie druk vraagt om onortho- doxe oplossingen. Van der Neut: “Tot dusverre hebben we de zaken vaak op dezelfde manier aangepakt. Als er een probleem was, dan maakte een bureau een analyse van dat probleem en kwam met een aantal verbetervoorstellen. Daarna be- keek de raad wat daarvan wel en niet uitgevoerd werd. Dat leverde niet al- tijd een optimaal resultaat op. Bij het Westerval-project hebben we het daar- om anders aangepakt. De Westerval is de toegangsweg vanaf de A35 aan de westkant van de stad, die veel drukker


48 Nr.7 - 2017 OTAR


is geworden door de aansluiting daarop van de nieuwe N18, die voorheen op de Haaksbergerstraat aansloot. We hebben hiervoor aan de markt een totaaloplos- sing gevraagd, die na een aanbesteding door Koninklijke VolkerWessels onder- neming Vialis is gewonnen. Het Wester- val-project met acht VRI’s is inmiddels gerealiseerd; sinds juni van dit jaar staat het op straat. We zijn nu maandelijks aan het monitoren of het voldoet aan de afgesproken kritieke prestatie-indica- toren, de KPI’s. Sommige dingen gaan goed, zoals de wachttijden voor het langzaam verkeer; andere KPI’s schom-


melen sterker dan we hadden verwacht, zoals het aantal voertuigverliesuren. Dergelijke schommelingen waren wel voorzien, maar niet in die mate; we gaan nog onderzoeken hoe dit komt.”


Het project voldoet in ieder geval vol- doende aan de verwachtingen om in Enschede-Zuid een vergelijkbaar project uit te voeren. Dat kan de opstap vormen voor een nog ambitieuzer project. Van der Neut: “We kopen nu verkeerslichten, terwijl we eigenlijk doorstroming willen hebben. Vergelijk het met het kopen van een boor: het gaat je niet om die boor, maar om de gaten die je ermee wilt ma- ken; eigenlijk zou je dus gaten moe- ten kunnen kopen. Zo willen wij graag ‘Doorstroming as a Service’ hebben. We zijn nu bezig met een marktverkenning om te onderzoeken of er bedrijven zijn die doorstroming willen en kunnen leve- ren. Dat zijn er veel meer dan we ver- wachtten. Op de eerste plenaire bijeen- komst kwamen zestien bedrijven, zodat we snel naar een groter zaaltje moesten uitwijken. Inmiddels voeren we, in het kader van de marktverkenning, met een aantal geïnteresseerden een-op-een ge- sprekken. Daar zit Vialis ook bij, maar ik


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56