search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
C


asper van Bree is Technisch Manager bij Rijkswaterstaat. Hij was betrokken bij zowel de


aanbesteding als de uitvoering van de renovatie van de heftorens, die eind september jongstleden werd afgerond door hoofdaannemer Mourik Groot- Ammers. Hij vertelt dat dit niet zomaar een renovatie betrof. “De Stevin- en Lorentzsluizen, waar deze heftorens deel van uitmaken, zijn een ontwerp van architect Dirk Roosenburg en zijn verklaard tot Rijksmonument. Het doel van de renovatie was niet alleen de torens constructief weer helemaal up- to-date te maken, maar ook de waarde van de Afsluitdijk als icoon voor de Nederlandse waterbouw, cultuur en innovatie te versterken.” In dat kader bedacht de befaamde kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde een kunstzinnig concept, dat van de heftorens een permanente ‘lichtpoort’ maakt. Maar daarvoor moesten de torens eerst grondig worden opgeknapt.


NEDERLANDSE WATERBOUW, CULTUUR EN INNOVATIE VERSTERKEN


DE RENOVATIE MOEST OOK DE WAARDE VAN DE AFSLUITDIJK ALS ICOON VOOR DE


Betonreparatie en nieuwe coating


Een van de belangrijkste problemen na een kleine eeuw blootstelling aan weer en wind, was de inmiddels behoorlijk versleten coating die de betonnen zui- len van de heftorens moet beschermen tegen de elementen. Die coating beslaat nogal een oppervlakte. “Vijftienduizend vierkante meter betonnen wand, om precies te zijn”, zegt Dennis Meiring van Mourik-dochter Vogel. “En dan nog achttienhonderd vierkante meter da- ken van de torens en de bijbehorende bedieningshuizen, plus honderdtwintig stalen kappen.” De opdracht was driele- dig: alle heftorens ‘kaal’ maken en daar- bij zoveel mogelijk de originele plan- kenstructuur behouden, vervolgens het beton inspecteren en eventuele scha- des repareren, en uiteindelijk de torens opnieuw behandelen met een duurza- me coating die bestand is tegen onder meer het zoute klimaat.”


Bron: RWS


Vakmanschap “Het verwijderen van de oude coa- ting was een uitdaging op zich”, zegt Dennis Meiring: “Met gritstralen zouden we het oude beton beschadigen en dat zou het aangezicht van de torens ver- anderen. Dat was dus geen optie. Daar- om hebben we de oude verflagen hand-


matig met een schuurschijf verwijderd, dit heet skimmen.” De omvang van dit werk is op zichzelf al indrukwekkend en vraagt om vakmanschap, stelt Ca- sper van Bree: “De torens zijn gebouwd in 1930 en toen hadden we nog niet de betonkwaliteit die we nu hebben. Niet iedereen kan dat zomaar herstellen.” Een ander cruciaal punt, en een van de belangrijkste redenen dat Rijkswater- staat voor de aannemer Mourik koos, was verkeershinder. Of liever gezegd: het voorkómen ervan.


Verkeer en ‘hinderbeleving’ Casper van Bree: “De Afsluitdijk is een notoir filepunt. Daarom hebben we in de aanbesteding van verkeershinder een EMVI-speerpunt gemaakt.” Traffic & More, onderdeel van de Mourik-fa- milie, maakte een verkeersplan waar- in de twee maal twee rijstroken op de dijk nagenoeg tijdens de hele renova- tie open konden blijven en waarin ook de ‘hinderbeleving’ voor automobilisten tot een minimum werd beperkt. Project- manager Christian van Well van Mourik Groot-Ammers licht toe: “Weggebrui- kers mogen niet afgeleid worden, want dat is zeker op deze plaats gevaarlijk. Daarom hebben we rond de torens spe- ciale steigers gebouwd en die als het ware ingepakt, zodat onze werkzaam-


Nr.7 - 2017 OTAR O Nr.7 - 2017TAR 17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56