search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
redactioneel COLOFON OTAR


Vakblad voor managers beheer en onderhoud infrastructuur. Uitgave onder licentie van de Vereniging van Infrabeheerders (VIB), voorheen VWAR, www.vib-infra.nl Uitgave 7-2017, jaargang 98 Verschijnt 8x per jaar ISSN 0376-6799


Doelgroep


Managers beheer en onderhoud infrastructuur en mobiliteit binnen het bedrijfsleven (grond-, weg en waterbouw), Rijkswaterstaat, ProRail, provincies, gemeenten, waterschappen en onderwijsinstellingen.


Uitgever AcquiMedia Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht,


Henk van der Brugge,


tel. 0184-481041, info@acquimedia.nl Hoofdredactie


Jos van Maarschalkerweerd Eindredactie


Dietske van der Brugge Redactie


Edith Andriesse, Richard Mooyman, Wink Sabée, Jos van Maarschalkerweerd.


Advies en begeleiding


leden Redactie Advies Commissie VIB: Kees Abrahamse, Rindert van Dalen, Paul Huisinga, Henk van de Laak, Jos van Maarschalkerweerd, Jan Pijnappel, Bart van der Roest, Gerrit Schenk, Rob van der Plaat.


Redactie-adres Verhaalsuggesties, persberichten, productnieuws,


evenementen, noviteiten en reacties kunt u mailen naar info@otar.nl


Vormgeving en druk Maarten Molenaar, Senefelder Misset B.V.


Abonnementsvormen losse uitgaven, adreswijzigingen zie www.otar.nl


AcquiMedia heeft in nauwe samenwerking met de Redactie Advies Commissie van de VIB deze uitgave van OTAR samengesteld. De VIB en de uitgever zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid aangaande inhoud en vormgeving van het magazine OTAR. Desalniettemin aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden. Reproductie van artikelen of delen van artikelen uit dit blad, op welke wijze dan ook, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de uitgever.


OTAR als crossmediaal platform OTAR biedt een platform waarbij meerdere


mediavormen (bijv. tijdschrift, website, digitaal magazine, digitale nieuwsbrief) kunnen worden ingezet voor het bereiken van uw communicatieve en commerciële doelstellingen.


www.otar.nl Heden en toekomst A


fgelopen zomervakantie trok ik met de auto door diverse Europese landen. Wat mij dan als voormalig wegbeheerder vooral opvalt, is dat er net als in Nederland veel aan de weg


wordt gewerkt, maar dat er wel een verschil zit in de benadering van het werk. Het uitgangspunt voor een werk in Nederland is, dat de weggebruiker er zo min mogelijk hinder van mag ondervinden. De weggebruiker is dus vertrekpunt voor de wegwerkzaamheden. Dat betekent dat gewerkt wordt op de momenten dat de weg het minst wordt gebruikt: ’s nachts en/of in weekends. Is dit niet mogelijk, dan wordt vooraf uitgebreid gecommuniceerd om weggebruikers te attenderen op de verwachte overlast. In het buitenland rijd ik soms langs wegafzettingen waar helemaal niets gebeurt. Dan neemt bij mij de irritatie toe en merk ik maar weer hoe goed wegwerkzaamheden in Nederland worden georganiseerd.


Bladmanagement


T 0184-481042 Info@otar.nl


Traffi c AcquiMedia


Fabiënne Leenart T 0184-481044


fabienne@acquimedia.nl


Jos van Maarschalkerweerd Hoofdredacteur OTAR jos.van.maarschalkerweerd@otar.nl


AcquiMedia is uitgever van: Nr.7 - 2017 OTAR O Nr.7 - 2017 TAR 3


en advertentieverkoop AcquiMedia Wim Boer


In deze editie een mooi artikel over de wegwerkzaamheden aan de A10 West, dat appelleert aan bovengenoemd beeld. Ook een kijkje in de keuken van Goedopweg, het Beter Benutten programma in Midden Nederland, waar projecten worden opgezet om het reisgedrag van mensen te beïnvloeden. Spreiding in het gebruik van onze infrastructuur kan de fi ledruk enigszins verlichten. Al de verschillende projecten zijn pas succesvol als ze binnen de termen van tijd, kwaliteit en kosten worden gerealiseerd. Risicomanagement is essentieel; dat wordt in een interessant artikel nader belicht. Ook een stuk over de circulaire economie. In 2030 willen we een economie zonder afval. Het is belangrijk voor alle marktpartijen om daar nu al kennis van te nemen, omdat die ontwikkeling een grote impact zal krijgen op de huidige werkwijzen. Kortom: een editie van OTAR waar heden en toekomst hand in hand gaan.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56