search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Circulair en duurzaam, de visie en praktijk bij Mourik De Nederlandse overheid heeft de ambitie om ons land in 2050 energieneutraal en volledig circulair te laten zijn. Dat is hard nodig. De huidige manier van werken heeft namelijk allerlei nadelige gevolgen voor het milieu, de voorbeelden kennen we allemaal. De klimaatproblematiek lijkt voor ons in Nederland soms misschien een ver-van-ons-bed-show. Maar niets is minder waar. Het weer in Nederland is extremer geworden, en die ontwikkeling zet zich door in de toekomst. Kan de Nederlandse infrastructuur dit wel aan? Mourik zet zich in om infrastructuur klimaatbestendig te maken.


Hoe Mourik meewerkt aan een circulair en duurzaam Nederland: Mourik is een familiebedrijf. Dat is een van de redenen waarom Mourik aandacht heeft voor de komende generaties, hun toekomst en de wereld die we voor ze achterlaten. Een paar voorbeelden die laten zien hoe Mourik werkt aan een klimaatbestendig Nederland en een duurzame leefomgeving.


snel moeten schakelen om het contract en de planning rond te krijgen. Normaal gesproken kost dat veel meer tijd, maar het is ons gelukt doordat we er allemaal op dezelfde manier pragmatisch in stonden.” Eenmaal gestart, is die instelling gebleven, onder leiding van Christian van Well en zijn counterpart bij Rijkswaterstaat: contractmanager Bart van der Roest. “We hebben het van begin tot eind echt samen aangevlogen en we hebben altijd hetzelfde doel voor ogen gehad: de klus op tijd klaren, zonder concessies aan kwaliteit.”


• Mourik gaat de strijd aan met het water om Nederland veilig te houden. Dit gebeurt door de dijken te versterken en waterwerken te renoveren, zoals dat ook al gebeurde tijdens de watersnoodramp in 1953. Bijna 65 jaar later werkt Mourik nog steeds aan veilige dijken. Begin dit jaar won Mourik zelfs de Innovatieprijs op de InfraTech 2017 voor de innovatieve aanpak van het dijkverbeteringsproject Kinderdijk-Schoonhoven. Een van de circulaire voorbeelden in dit project is de toepassing van hergebruikt beton in samenwerking met een lokale betonproducent.


• Mourik werkt aan een duurzame woon- en werkomgeving. Bij de renovatie van een onderhoudsbedrijf pasten ze 8.000 m2


witte dakbedekking toe, voor een beter binnenklimaat


en minder aircogebruik. In de gemeente Hilversum werkt Mourik bijvoorbeeld al jaren aan de verduurzaming van de leefomgeving. In de afgelopen jaren hebben medewerkers van Mourik bij meerdere scholen dodehoeklessen gegeven in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland om kinderen bewust te maken van de gevaren van het verkeer. Daarnaast is een aantal projecten gerealiseerd met CO2


-reductie, zoals de RWZI Anna’s Hoeve te Hilversum.


Op het moment onderzoekt Mourik samen met de gemeente of ze op deze locatie duurzame energie kunnen opwekken met behulp van zonnepanelen. Verder werken ze aan een betere luchtkwaliteit in Hilversum door daar de CityTree te testen. De CityTree is een innovatief kunstwerk met mos dat fijnstof uit de lucht kan zuiveren.


• Mourik werkt aan een slimme en duurzame infrastructuur door circulair te ondernemen. Een mooi voorbeeld hiervan is de N272, waar op grote schaal biobased materialen zijn toegepast. Dit zijn materialen die gemaakt zijn van hernieuwbare grondstoffen in plaats van fossiele grondstoffen. Ook is er in dit project gewerkt met gerecyclede grondstoffen en CO2


-reductie.


• Mourik werkt aan slimme en duurzame mobiliteit door de bereikbaarheid van Nederland te verbeteren, de levensduur van infrastructuur te verlengen, energie voor systemen volledig duurzaam op te wekken en de systemen op elkaar af te stemmen.


Biobased asfalt op de N272


Meer weten? Kijk op www.mourik.com of volg de ver- richtingen van de toekomstmakers van Mourik op hun innovatieblog: thefuture.mourik.com.


Nr.7 - 2017 OTAR O Nr.7 - 2017TAR 19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56