search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Opinie


De opinie van: ‘Radar’ De naam van de auteur is bij de redactie bekend. De OTAR-redactie nodigt lezers uit om hun mening te geven in de rubriek 'De opinie van:'. De inhoud van de rubriek valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van OTAR.


mers genomen worden binnen 6 maan- den na afloop van de beroepstermijn. Bij sommige projecten ‘regent’ het hon- derden beroepen. De Raad van State bundelt veel van deze beroepen. Re- cente uitspraken van de Raad van State laten zien dat de ingediende beroepen niet-ontvankelijk en/of ongegrond ver- klaard zijn ‘omdat de minister van IenM goed over de procedure heeft nage- dacht’. Je kunt je afvragen wat een der- gelijke uitspraak van de Raad van State doet met vertrouwen van boze burgers in de rechtsorde.


De conclusies zijn dan ook dat veel be- langrijke ruimtelijke en infrastructure- le projecten in de afgelopen 7 jaren zijn gerealiseerd en dat de komende jaren nog veel projecten zullen worden opge- leverd, waardoor de Crisis- en herstel- wet in essentie aan zijn doel heeft be- antwoord. Als de Crisis- en herstelwet is beëindigd is het de vraag of bescha- digde vertrouwen in de rechtsorde bij (boze) burgers zal leiden tot vele beroe- pen op nieuwe projecten met zeer lang- durige en langdradige procedures tot gevolg.


Voorbeelden van ruimtelijke en infrastructurele projecten die dankzij de Crisis- en herstelwet versneld zijn gerealiseerd: •


• •


40 ruimtelijke projecten: variërend van de Amstelveenlijn, Ruimte voor de Vecht, tot Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente;


2 projecten bodembescherming en bodemenergie: Havengebied van Rotterdam en Utrecht biowasmachine;


• 2 waterstaatswerken: kustlijn en kustfundament Noordzee en Dijkversterking Eemshaven Delfzijl;


• 3 luchthavens: Twente, Lelystad en Eindhoven; •


29 gebiedsontwikkelingen: variërend van de Spoorzone Den Bosch, Groningen Centrale Zone tot een Windmolenpark Tweede Maasvlakte;


19 wegenprojecten: variërend van A2 passage Maastricht, A4 Delft-Schiedam, A6/A7 knoop- punt Joure, A15 Blankenburgtunnel, A1/A6/A6 programma Schiphol-Amsterdam-Almere, tot A7 westelijke Ringweg Groningen;


• •


14 bruggen (renovatie): variërend van westelijke Van Brienenoordbrug (A16), Ketelbrug (A6) tot Suurhoffbrug (A15);


5 projecten Spoorwegen: van Emplacement Amersfoort tot verdubbeling spoor Leeuwarden- Groningen;


• 1 lightrailverbinding: RijnGouwelijn; • 3 projecten vaarwegen, sluizen en havens: Lekkanaal bij Prinses Beatrixsluizen, Voorhaven IJmuiden en 2 overnachtingshavens Waal en Rijn.


Nr.7 - 2017 OTAR O Nr.7 - 2017TAR 23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56