search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
A10 West:


Goede samenwerking leidt tot beperking van overlast


Afgelopen zomer is bijna ongemerkt één van de drukste wegen van Nederland, met een verkeersintensiteit van minimaal 234.000 motorvoertuigen per dag, van een nieuwe deklaag voorzien. Bin- nen een planning van 6 weken, waarbij uitloop van werkzaam- heden onmogelijk was, is de A10 West in beide richtingen ver- nieuwd. Hoe kan het dat zo’n groot project zonder veel problemen wordt gerealiseerd? Volgens Ricardo Nuijens, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat, en Hans van der Velde, realisatiemanager bij Boskalis, is dit het resultaat van een goede voorbereiding met alle betrokken regiopartners en een intensieve samenwerking met de opdrachtnemer Boskalis en alle bouwpartners. Tekst: JOS van Maarschalkerweerd


30 Nr.7 - 2017 OTAR


Het Netwerk Er is een grote verwevenheid van de in- tensief gebruikte netwerken van rijk, pro- vincie en gemeenten rondom Amster- dam. Een groot deel van het gebruik van de ring wordt bepaald door de Amster- dammer die van het ene stadsdeel naar het andere reist. De belangrijkste impact van een tijdelijke beperking van de ring is de bereikbaarheid van Amsterdam. Of zoals Ricardo Nuijens het verwoordt : “de Ring West is in feite een stads- snelweg. In onze aanpak is dat een be- langrijk uitgangspunt geweest. Voor het platform Amsterdam Bereikbaar, waar Rijkswaterstaat, gemeente, vervoersre- gio en provincie de samenloop van vele projecten bespreken, is de A10 West het eerste project dat in gezamenlijk- heid is afgestemd. Door vanuit Amster- dam Bereikbaar op te trekken ontstond het gevoel van een gezamenlijk project, in plaats van enkel een Rijkswaterstaat- project, met als doel het met elkaar be- perken van de overlast van de wegwerk- zaamheden”. De bereikbaarheid van Amsterdam voor de komende jaren staat


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56