search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Wim Leendertse, projectmanager InnovA58 Rijkswaterstaat


“Marktpartijen kunnen geld aan de circulaire economie”


Nederland wil in 2050 een circulaire economie zijn, oftewel een economie zonder afval. Maar hoe pas je dat toe op een snelweg of een viaduct? Dat is Rijkswaterstaat samen met de markt, om- gevingspartners en kennisinstellingen aan het uitvinden in on- der andere het project InnovA58. “Die circulaire economie kómt er, dus dan kun je als marktpartij maar beter kijken hoe je er straks geld mee kunt verdienen”, zegt Wim Leendertse, project- manager InnovA58 Rijkswaterstaat. Tekst: Marieke Bos


D


e circulaire economie, Leend- ertse constateert dat het nog niet breed leeft in de GWW-


sector. “Cradle-to-cradle, grondstoffen hergebruiken: dát is wel bekend. Maar circulair gaat een grote stap verder. In een circulaire economie bestaat geen afval meer. Afval is grondstof voor een


12 Nr.7 - 2017 OTAR


volgende levenscyclus van een bouw- werk. Eigenlijk wordt ons beheergebied een grondstoffenbank, vol voortdurend herbruikbare grondstoffen. Dat betekent een grote mindshift. Nu is de insteek: robuust ontwerpen en bouwen, zodat een viaduct of een brug lang meekan. Maar circulair betekent: hoe kunnen we


alle grondstoffen en onderdelen die we gebruiken, in een volgende levenscyclus opnieuw gebruiken? Een levenscyclus die we vaak nog niet kennen. Dat bete- kent dat je in gesprek gaat met de par- tijen die de grondstoffen in de volgende levenscyclus gaan gebruiken.”


Circulair wegontwerp Hoe dat precies moet, weet eigen- lijk niemand nog. Daarom is Rijkswa- terstaat dit samen met de markt, om- gevingspartners en kennisinstellingen aan het uitvinden in het project Inno- vA58. Het is één van de manieren waar- op Rijkswaterstaat toewerkt naar het doel om al in 2030 circulair te werken (zie kader Samen op weg naar een cir- culaire GWW-sector). Ingenieursbureau Witteveen+Bos maakt voor de weguit- breiding van twee naar drie rijstroken van de A58 naast een normaal ontwerp ook een volledig circulair ontwerp. Alle


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56