search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Risicomanagement bij RWS in projecten


Welkom in de wereld van onzekerheden en kansen!


“Geen goud zonder risico op de balk”. Deze uitspraak komt van Sanne Wevers, de nationale turntrots. Bewust kiest zij voor een andere beheersing van het risico om van de balk af te vallen (voor de geïnteresseerden: geen schoentjes aan). Dat is precies wat wij als adviseur risicomanagement doen: zorgen dat be- heerst en bewust risico’s worden genomen. Op een manier die bij je (project) past. Voorheen lag de focus op het opstellen en bijhouden van een risicodossier, met als doel om zoveel mogelijk risico’s te reduceren. Tekst: Ine Hidding, senior adviseur risicomanagement PPO


N


u richten we ons meer op het zodanig inrichten van het pro- ces van risicomanagement dat


er beheerst risico’s worden genomen. Dat betekent dat er een bewustere af- weging wordt gemaakt tussen enerzijds investeren in het voorkomen dat risico’s optreden en anderzijds het accepteren dat risico’s niet altijd tegen acceptabe- le kosten tot nihil gereduceerd kunnen worden. Daarbij zorg je dat correctieve beheersmaatregelen beschikbaar zijn voor het moment dat risico’s werkelijk- heid worden en er dus problemen op- treden. Want risico’s (en kansen!) zijn er altijd.


Nr.7 - 2017 OTAR OTAR


Nr.7 - 2017


25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56